Volí Brno kulturu? Odpovědi Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM)

Kdo je vaším kandidátem/kandidátkou na post náměstka pro kulturu? JUDr. Helena Sýkorová   Jak chcete implementovat Strategii kultury a kreativních odvětví města Brna? Strategie KKO je nově zpracovaný dokument města, stanovuje plán kulturního rozvoje Brna do roku 2050. Na jeho tvorbě se podílelo na 300 odborníků. Znáte obsah strategie a jak budete postupovat v jejím naplňování během […]

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA