Kdo jsme

  • Brno kulturní, z.s. vzniklo v dubnu 2012 a sdružuje jednotlivce z kulturních, uměleckých, neziskových, sociálních a vzdělávacích organizací působících v Brně. Sdružení vzniklo jako veřejná iniciativa za systémovou změnu financování kultury
  • Můžete si přečíst naše stanovy nebo výroční zprávy za rok 2012 či 2013. Možná vás zajímá jak to všechno začalo nebo naopak co se děje právě teď. Chcete se zapojit? Napište nám! Chcete nás podpořit? Děkujeme!

Co děláme

  • Jsme watchdogovou organizací, která aktivně sleduje rozdělování veřejných financí v kultuře a naplňování strategických cílů města
  • Prosazujeme odborné a veřejné připomínkování strategických dokumentů jako trvale závaznou součást schvalovacích postupů
  • Spolupracujeme na předložení návrhu formy dialogu MMB s odbornou veřejností a způsobech, jakými budou připomínky a další podněty zohledňovány
  • Předkládáme návrhy konkrétních systémových opatření
  • Usilujeme o propojení odborné veřejnosti a představitelů všech oblastí kultury a umění působících v Brně
  • Důrazně připomínáme politickou odpovědnost volených zástupců za stav financování a podpory kultury

Naši lidé

Statutární zástupkyně

Simona Škarabelová
se specializuje na oblast marketingu, fundraisingu, PR a komunikace v neziskovém sektoru. Vystudovala německý jazyk a literaturu a ekonomii na Masarykově univerzitě, kde získala i doktorát z ekonomie. Rok působila na Institutu pro NPO marketing-management na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, pět let vedla vnější vztahy ESF MU, stejně jako působila v Radě pro nestátní neziskové organizace pod Úřadem vlády ČR, nebo v Komisi Rady města Brna pro kulturu. Problémy z praxe neziskových organizací využívá už 20 let na MU jako odborná asistentka při výuce studentů, které aktivně vtahuje do řešení konkrétních problémů brněnských neziskových organizací. Zapojovala se do výzkumů Centra pro výzkum neziskového sektoru na MU a aktivně působila v neziskovém sektoru (Nadace Partnerství, Brno kulturní,  z.s.). Svou energii aktuálně věnuje nejvíce Národnímu divadlu Brno a svým studentům na MU.

Tereza Raabová
byla přizvána do Brna kulturního krátce po jejím přestěhování z Prahy do Brna v roce 2014. Je expertka na ekonomické dopady kultury a kulturní politiku. Vystudovala JAMU v Brně a VŠE v Praze, absolvovala stáže na Sibelius Academy v Helsinkách, HEC v Montrealu a doktorskou stáž na kanadském ministerstvu kultury. Je zakladatelkou společnosti Economic Impact Art a vzdělávací platformy Culture Matters. Je auditorkou měst pro oblast kultury a místních tradic v rámci Národní sítě zdravých měst. S městem Brnem spolupracuje na tvorbě Strategie kultury a kreativních odvětví a Strategie Brno 2050.
IVI_9888o2

Členky a členové

Petra Havlíková
vystudovala genderová studia, sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje v neziskové organizaci NESEHNUTÍ, kde koordinuje program F:ÉRA, ve kterém působí od roku 2008 a věnuje se zejména tématu sexismu ve veřejném prostoru. Reprezentuje NESEHNUTÍ v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Brnu kulturnímu a transparentnosti kulturní politiky na lokální úrovni se věnuje dobrovolnicky.
havlikova_petra

Markéta Štěpáníková
vystudovala Právnickou fakultu MU a bakalářský program teorie a historie divadla na Filozofické fakultě téže univerzity. Účastnila se studijních pobytů ve Stockholmu, Varšavě, Newcastlu či Saarbrűckenu a absolvovala stáž v European Parliament Research Service (Výzkumné centrum Evropského parlamentu). V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře Teorie práva Právnické fakulty MU, kde se zároveň podílí na výuce předmětů Právo a umění, Právní úprava kultury a Art právo. Od roku 2014 spolupracuje s neziskovými organizacemi Fairart a Brno kulturní.

220d2e3b4c
Zdeňka Kujová
je manažerka v kultuře a kreativních odvětvích. Studovala divadelní a kulturní management na JAMU v Brně a Postupimi v Německu. V roce 2011 byla vybrána jako stipendistka německé nadace na stáž v lipském kreativním centru Baumwollspinnerei. Má zkušenosti z filmových a televizních projektů v ČT BRNO a filmové produkci GNOMON. Zdeňka zpracovala studii proveditelnosti Kreativního centra Brno v bývalé káznici, stála u zrodu Pražského kreativního centra a kreativního hubu UPPER ve Zlíně. Nyní připravuje kreativní hub KUMST v Brně a je garantkou programu Kreativní vouchery na JIC. Jejím zájmem je rozvíjet Brno jako kreativní město.

Zdenka

David Oplatek
je povoláním sociální pracovník. Vede Občanskou poradnu Brno. Žije v Brně, patří k zakladatelům iniciativy Brno kulturní. Podílel se na realizaci projektu WorldCafé a fungování Koordinační skupiny. Nyní se věnuje projektu Káznice na Cejlu pod spolkem Tripitaka  působí jako zastupitel v Brně střed.

David_Oplatek_foto_ctverec

Pavla Dombrovská
je absolventkou Divadelní vědy na FF MU Brno. Působila ve Studiu Dům (při divadle Husa na provázku), kde pod vedením režisérky Evy Tálské začala psát scénáře a režírovat. Se svým mužem Luďkem Vémolou založila Divadlo Líšeň, kde působí jako, režisérka, scénáristka, herečka a muzikantka. Žije a tvoří v městské části Brno Líšeň. Iniciovala vznik spolku Líšeň sobě přispívajícího k rozvoji komunitního života.

Pavla_D_foto

Pavlína Lolloková
se do činností Brna kulturního se zapojila od počátku, v souvislosti s jejím působením na brněnské kulturní scéně (Ensemble Opera Diversa, taneční divadlo Oorphane, Kabinet Janáček) a studiem Managementu v kultuře na FF MU. V Brně kulturním se podílela na organizaci voleb zástupců nezřizované kulturní scény do Koordinační skupiny pro kulturní politiku, na tvorbě Několikatera pro kulturu a následných Vysvědčeních brněnské koalici. Momentálně je na rodičovské dovolené.

IMG_2946

Miroslav Vlček
je doktorandem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, kde se výzkumně věnuje především audiovizuálním kreativním průmyslům s primárním zaměřením na dokumentární film. Vyučuje předměty zaměřené na televizní a filmovou dramaturgii. Dokumentu se věnuje také jako režisér a producent. Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU.

vlc-foto

Matěj Nárožný
je studentem produkce na JAMU a kulturním manažerem. Pochází ze Svitav, kde s přáteli hraje amatérsky divadlo, kterému se věnuje od dětství, a založil tam festival Malý abonentní cyklus. Příležitostně pracuje pro různé festivaly a jiné kulturní akce. Do Brna kulturního přišel jako stážista, pak se také stal členem.

narozny_pic

Čestné členky a čestní členové BK

Martin Bernátek
Teatrolog a divadelní kritik, působí na FF MU, žije v Praze. Jeden ze zakladatelů iniciativy Brno kulturní a její první mluvčí do dubna 2012. Podílel se zejména na formulaci programu a stanovisek iniciativy v prvních měsících roku 2012 a také na jednáních s vedením města vedoucím ke vzniku Koordinační skupiny.

Monika Šimková