Kdo jsme

  • Brno kulturní, o.s. vzniklo v dubnu 2012 a sdružuje jednotlivce z kulturních, uměleckých, neziskových, sociálních a vzdělávacích organizací působících v Brně. Sdružení vzniklo jako veřejná iniciativa za systémovou změnu financování kultury.
  • Pojem kultura chápeme v plné šíři jeho významu jako soustavu principů a konkrétních služeb, které se výraznou měrou podílejí na udržování svébytnosti a soudržnosti společnosti.
  • Kultura a umění jsou zdrojem a formou poznání, hmotného a duchovního bohatství i zavazujícího dědictví. Spolupodílí se na všestranném rozvoji společnosti. Působí jako významný ekonomický faktor, podílí se na zvyšování kvality života a prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.

Hodláme

  • Prosadit odborné a veřejné připomínkování strategických dokumentů jako trvale závaznou součást schvalovacích postupů
  • Spolupracovat na předložení návrhu formy dialogu MMB s odbornou veřejností a způsobech, jakými budou připomínky a další podněty zohledňovány
  • Předložit návrhy konkrétních systémových opatření
  • Usilovat o propojení odborné veřejnosti a představitelů všech oblastí kultury a umění působících v Brně
  • Důrazně připomínat politickou odpovědnost volených zástupců za stav  financování a podpory kultury

Co děláme

Naši lidé

Výkonný výbor

Petra Havlíková
pracuje jako koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva v NESEHNUTÍ a jako genderová expertka. S oblibou píše na feministický portál femag.cz a diskutuje v kavárnách. K Brnu kulturnímu se dostala srze studium divadelní vědy a lásku ke kultuře obecně. Od dubna 2014 je statutární zástupkyní Brna kulturního, podílí se hlavně na komunikaci s veřejností či vydávání newsletteru.

havlikova_petra

Simona Škarabelová

je odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakultě MU, členka výzkumného týmu Centra pro výzkum neziskového sektoru, lektorka a konzultantka.  Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na problematiku marketing-managementu, public relations, komunikace a fundraisingu a  to vše v neziskovém sektoru s důrazem na oblast kultury, zejména pak divadlo. To ji motivovalo k zapojení se do aktivit Brna kulturního, stejně jako do koordinace mezifakultního studijního oboru na FF a ESF MU – Management v kultuře.

DSC_2112

Monika Šimková
je od března roku 2015 novou členkou výkonného výboru. Na základě voleb zorganizovaných o.s. Brno kulturní se v roce 2013 stala nejprve členkou „Koordinační skupiny“. Dva hlavní cíle této skupiny jsou revize strategického dokumentu pro oblast kultury a změna městského grantového systému. Intenzivně se podílela na vypracování návrhu nového znění grantového systému v kultuře, který v Brně platí od roku 2014.

DSC_0035

Markéta Klusoňová
Vystudovala Právnickou fakultu MU a bakalářský program teorie a historie divadla na Filozofické fakultě téže univerzity. Účastnila se studijních pobytů ve Stockholmu, Varšavě, Newcastlu či Saarbrűckenu a absolvovala stáž v European Parliament Research Service (Výzkumné centrum Evropského parlamentu). V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře Teorie práva Právnické fakulty MU, kde se zároveň podílí na výuce předmětů Právo a umění a Právní úprava kultury a připravuje nový předmět Art právo. Od roku 2014 spolupracuje s neziskovými organizacemi Fairart a Brno kulturní.
220d2e3b4c

Zdeňka Kujová
Je manažerka v kultuře a kreativních odvětvích. Studovala divadelní a kulturní management na JAMU v Brně a Postupimi v Německu. V roce 2011 byla vybrána jako stipendistka německé nadace na stáž v lipském kreativním centru BAUMWOLLSPINNEREI. Má zkušenosti z filmových a televizních projektů v ČT BRNO a filmové produkci GNOMON. Zdeňka zpracovala studii proveditelnosti KREATIVNÍHO CENTRA BRNA a stála u zrodu CENTRA KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ při FMK UTB ve Zlíně a PRAŽSKÉHO KREATIVNÍHO CENTRA. Jejím zájmem je rozvíjet Brno jako kreativní město.

Zdenka

Tereza Raabová
Byla přizvána do Brna kulturního krátce po jejím přestěhování z Prahy do Brna v roce 2014. Je expertka na ekonomické dopady kultury a kulturní politiku. Vystudovala JAMU v Brně a VŠE v Praze, absolvovala stáže na Sibelius Academy v Helsinkách, HEC v Montrealu a doktorskou stáž na kanadském ministerstvu kultury. Je zakladatelkou společnosti Economic Impact Art a vzdělávací platformy Culture Matters. Je auditorkou měst pro oblast kultury a místních tradic v rámci Národní sítě zdravých měst. S městem Brnem spolupracuje na tvorbě Strategie kultury a kreativních odvětví a Strategie Brno 2050.

IVI_9888o2

 

Dozorčí rada

Martin Bernátek
Teatrolog a divadelní kritik, působí na FF MU, žije v Praze. Jeden ze zakladatelů iniciativy Brno kulturní a její první mluvčí do dubna 2012, nadále až dosud člen dozorčí rady o.s. Brno kulturní. Podílel se zejména na formulaci programu a stanovisek iniciativy v prvních měsících roku 2012 a také na jednáních s vedením města vedoucím ke vzniku Koordinační skupiny.

Bernátek

David Oplatek
je povoláním sociální pracovník. Vede Občanskou poradnu Brno. Žije v Brně, patří k zakladatelům iniciativy Brno kulturní, působil nejprve jako statutární zástupce a od dubna 2014 je členem dozorčí rady. Podílí se na realizaci projektu WorldCafé a je styčnou osobou pro členy Koordinační skupiny.

david

Silvie Šeborová
Teoretička umění, zakladatelka a šéfredaktorka portálu Artalk.cz. Zajímá se převážně o současné umění, možnosti jeho prezentace a propagace. Aktivity Brna kulturního sledovala od jeho založení v roli pozorovatele, aktivněji se do činnosti sdružení zapojila v dubnu 2014, kdy se stala členkou dozorčí rady.

Silvie Seborova

 

 Členky a členové

Pavlína Lolloková
se do činností Brna kulturního se zapojila od počátku, v souvislosti s jejím působením v brněnské kulturní scéně (Ensemble Opera Diversa, taneční divadlo Oorphane) a studiem Managementu v kultuře. V Brnu kulturním se podílela například na organizaci voleb zástupců nezřizované kulturní scény do Koordinační skupiny pro kulturní politiku, na happeningu podporujícím klub Fléda, na tvorbě Několikatera pro kulturu a následných Vysvědčeních brněnské koalici. Momentálně je na rodičovské dovolené.

SedlackovaPavlina

 

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA