Brno volí kulturu 2022

Brno je město s bohatou kulturní scénou. Kulturní politika by tedy měla patřit mezi prioritní předměty zájmu při správě města. Brno volí kulturu 2022 má za cíl vytvořit prostor pro veřejnou diskusi kulturně politických témat a podpořit tak dialog zastupitelstva města s odbornou kulturní veřejností a voliči.

Projekt Brno volí kulturu 2022 přichází v době příprav na podzimní volby do obecních zastupitelstev. Nabízenou platformou pro veřejný dialog je předvolební debata, která se uskutečnila 8.9.2022 v brněnském KUMSTu. Kulturní obec zde měla možnost konfrontovat politiky s tématy, které je v oblasti kultury zajímají. Budoucí zastupitelé dostali prostor ke komunikaci svých představ o tom, jakým směrem chtějí rozvíjet kulturu ve městě. Veřejná diskuse má potenciál ukázat, jestli volební program odpovídá skutečným požadavkům kulturní obce, informovat voliče o volebních programech v oblasti komunální kulturní politiky, zvýšit zájem o kulturní politiku v Brně a posílit občanskou společnost.

Součástí projektu je také reflexe kroků zastupitelstva v oblasti kulturní politiky za uplynulé volební období. V červnu, na konci školního roku, dostali brněnští radní zpětnou vazbu v podobně vysvědčení. To hodnotilo, jak plnili své předvolební sliby například v oblastech financování a transparentnosti, strategického plánování či nezávislosti kultury, nebo jak se jim dařilo reagovat na dopady pandemie Covidu-19.

 

Brno volí kulturu 2022 podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project Brno volí kulturu 2022 is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants.