Historie

NAŠE ČINNOST V DATECH

 • 4. prosince 2011 – Základní prohlášení iniciativy Brno kulturní, zveřejnění otevřeného dopisu adresovaném vedení města Brna s otázkami k magistrátní kulturní politice.
 • 25. ledna 2012 – Veřejná kritika přípravy a podoby Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace na připomínování dokumentu v Sále Břetislava Bakaly.
 • 15. února 2012 – Setkání v kavárně Karel Never Sleeps na téma Kulturní politika a nezávislá kultura.
 • 19. března 2012 diskuse World Café v Domě umění Města Brna zaměřené na problémy a potřebáh kulturního sektoru v Brně.
 • Únor – duben 2012 – Jednání se zástupci města o revizi Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace. Výsledkem jednání je vznik koordinační skupiny pro kulturní politiku a formulace jejiho předmětu v souhrnné správě Programu.
 • 26. března 2012 – Zveřejnění kritické analýzy transformace Brněnského kulturního centra na Turistické informační centrum města Brna.
 • 3. dubna 2012 – Medializace pokusu o nestandartní mimořádné navýšení dotace představení Kolega Mela Gibsona a zvýšení tlaku na vznik ransparentního grantového systému pro kulturu v Brně.
 • 4. května 2012 – Akce Follow Fénix Fléda na podporu klubu Fléda
 • 22. května 2012 – Volby do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v sále kavárny Trojka. Celkem se přihlásilo 16 kandidátů. Z nich 154 přítomných vybralo Moniku Šimkovou, Viktora Pantůčka a Pavla Baďuru.
 • 31. října 2012 – Diskuse World Café 01 na téma „Změna grantového systému“; v Domě umění města Brna.
 • 15. listopadu 2012 – Jednání s paní Katkou Krejčovou (Kulturvernetzung Niederösterreich) o česko-rakouském přeshraničním projektu v rámci Fondu malých projektů.
 • 21. listopadu 2012 – Vydání 1. čísla Zpravodaj BK.
 • 26. listopadu 2012 – Přednáška prof. Julie Pietroburgo, (Southern Illinois University, USA) na téma „Fundraising For Culture Projects“; Hudební fakulta JAMU.
 • 4. prosince 2012 – Diskuse World Café 02 na téma „Jde to i bez dotací?“; v Domě umění města Brna.
 • 7. prosince 2012 – Veřejný happening 01; společné setkání zástupců nezřizované sféry, vaření guláše na sněhu, diskuse.
 • 16. ledna 2013 – Prohlášení Brna kulturního k Výzvě 2013.
 • 14. února 2013 – Happening na podporu demonstrace „Zachraňme kulturu“.
 • 27. února 2013 – Diskuse World Café 04 – téma: Nový grantový systém.
 • 15. dubna 2013 – Veřejná Valná hromada sdružení Brno kulturní.
 • 19. dubna 2013 – vydání 2. čísla Zpravodaje BK
 • 1. června 2013 –  vydání 3. čísla Zpravodaje BK.