Projekt Brno volí kulturu 2022 vytvořil před komunálními volbami platformu pro veřejnou diskusi kulturně politických témat

Projekt Brno volí kulturu 2022 iniciativy Brno kulturní se chýlí ke konci. Jeho cílem bylo vytvořit prostor pro veřejnou diskusi kulturně politických témat a podpořit tak dialog zastupitelstva města s odbornou kulturní veřejností a voliči. Součástí projektu byly například předvolební debata kandidátů do Zastupitelstva města Brna, dotazníky pro kandidující strany a uskupení týkající se důležitých otázek kulturní politiky, nebo červnové vysvědčení brněnským radním za koaliční práci pro kulturu v uplynulých čtyřech letech. Podpora z programu Active Citizens Fund umožnila zapojit i studentské stážisty.

Předsedkyně spolku Simona Škarabelová popisuje konec projektu takto: „Jsme rádi, že se nám díky grantové podpoře podařilo do projektu zapojit mladé studentky a studenty. Díky jejich pracovnímu nasazení se tak Brnu kulturnímu podařilo rozproudit kvalitní diskusi, reflektující brněnskou kulturu v minulém i nastávajícím volebním období Kromě vysvědčení a debaty vznikl cenný přehled záměrů jednotlivých kandidujících stran v oblasti kultury.”

Projekt Brno volí kulturu 2022 vyvrcholil 8. září 2022 předvolební debatou s kandidáty do Zastupitelstva města Brna. Debatující Matěj Hollan za Zelené a Žít Brno s podporou Idealistů, Petr Hladík za Lidovce a Starosty, Tomáš Skřička za SPD, Trikoloru, Moravany a nezávislé kandidáty a David Pokorný za Fakt Brno zde odpovídali na klíčové otázky brněnské kulturní politiky. Vyjádřili se například k financování kultury a způsobu přidělování dotací, výstavbě Janáčkova kulturního centra nebo možné strategii v době energetické a ekonomické krize. Záznam je k dispozici na webových stránkách Brna kulturního nebo na Facebooku. Debata byla součástí série Kultura volí 2022. Podobně jako v Brně se tedy o kulturní politice na komunální úrovni debatovalo také v Praze a v Ostravě.

V průběhu září Brno kulturní zjišťovalo postoje kandidátů a kandidátek do Zastupitelstva města Brna k důležitým otázkám kulturní politiky také prostřednictvím dotazníků. Stranám a uskupením rozeslalo deset otázek týkajících se například investičních projektů, financování zřizované a nezřizované kulturní scény, výdajů města na kulturu nebo kandidatury Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Jednotlivé odpovědi si můžete přečíst na tomto odkazu. Dále spolek připravil sumarizaci kulturní agendy volebních programů kandidujících stran a uskupení, která je k dispozici zde.

V červnu, na konci školního roku, dostala Rada města Brna vysvědčení za kulturní politiku. To hodnotilo, jak brněnští radní plnili své předvolební sliby v uplynulých čtyřech letech, a to například v oblastech financování a transparentnosti, strategického plánování či nezávislosti kultury, nebo jak se jim dařilo reagovat na dopady pandemie Covidu-19. Největší pochvalu získala koalice za předmět Krizový management, nejhůře si vedla v předmětech Investice do infrastruktury a Nezávislost kultury. Plný text vysvědčení je dostupný na webových stránkách.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Kontakt pro média:

Matěj Nárožný

+420 720 483 364 | info@brnokultuni.cz

 

 

skricka

Tomáš Skřička

hollan

Matěj Hollan

pokorny

David Pokorný

hladik

Petr Hladík