Kulturní agenda ve volebních programech do Zastupitelstva města Brna 2022

V letošních komunálních volbách, které se uskuteční 23. a 24. září, se v Brně o vaše hlasy budou ucházet kandidáti a kandidátky 11 politických stran. Protože nás zajímá, jak bude po volbách vypadat brněnská kultura, připravili jsme sumarizaci kulturní agendy jednotlivých dosud zveřejněných volebních programů.

ODS + TOP09

Dokončíme Janáčkovo kulturní centrum

Plánujeme dokončit stavbu Janáčkova kulturního centra, které bude sloužit Filharmonii Brno i dalším hudebním tělesům.

Podpora nejen příspěvkovým organizacím

V oblasti kultury budeme podporovat nejen příspěvkové organizace města Brna, ale všechny kvalitní „nezřizované“ kulturní aktivity, např. vybrané festivaly.

Podpoříme i alternativní scénu

Brno bylo a je průkopníkem v alternativní kultuře. Finančně podpoříme festivaly, klubovou scénu a brněnským kapelám postavíme městské zkušebny. V brownfieldech budeme iniciovat vznik míst pro setkávání a tvoření začínajících a alternativních umělců.

Trvalá péče o památky

Budeme nadále dbát na ochranu městské památkové rezervace. Budeme podporovat obnovu památek ve veřejném i soukromém vlastnictví.

Zjednodušíme přidělování dotací

Zřídíme nový Nadační fond města Brna pro kulturu, který zjednoduší a zpřehlední současný systém přidělování dotací.

Brno jako hlavní město kultury

Usilujeme o to, aby se v roce 2028 Brno stalo Evropským hlavním městem kultury.

Podporujeme vícezdrojové financování kulturních institucí

Podporujeme zákonné zavedení vícezdrojového financování kulturních institucí, které přinese kooperaci mezi státem, kraji a městem, a sníží tak náklady Brna na jejich provoz. Takto ušetřené prostředky podstatně pomohou nejen brněnské kultuře, ale i dalším aktivitám města.

Další podpora brněnské kultury

Připravíme projekt pro vznik nového Muzea Leoše Janáčka a jeho výstavbu podpoříme. Budeme pracovat na zatraktivnění města Brna jako metropole funkcionalismu. Podpoříme filmovou tvorbu na území našeho města.

KDU-ČSL + STAN

KULTURU A PAMÁTKY HLAvně rozvíjet a chránit

Brno je městem bohatého kulturního a společenského života. Brno má Janáčkovu akademii múzických umění, která každým rokem přivádí do světa kultury nové osobnosti. Vyhlášená jsou brněnská divadla, alternativní scéna, kavárny, kina nebo galerie. V Brně se také nachází velké množství památkově chráněných objektů, které zachycují ducha své doby. Tuto kulturu a památky je potřeba rozvíjet a chránit, a proto:

 • podpoříme vznik městské památkové zóny a ochráníme fasády historicky cenných domů ve městě,
 • vytvoříme transparentní pravidla financování v oblasti kultury a zavedeme je do praxe,
 • prosadíme víceleté financování klíčových kulturních aktivit a zachováme úspěšné kulturní projekty,
 • podporujeme dostavbu Janáčkova kulturního centra,
 • dokončíme záchrannou rekonstrukci Arnoldovy vily a vytvoříme zde Centrum dialogu,
 • podporujeme kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury, podpoříme export brněnské kultury do zahraničí,
 • budeme požadovat přijetí zákona o veřejných kulturních institucích. Národní divadlo Brno by měl financovat stát, stejně jako je tomu v případě Národního divadla v Praze. Uspořené finanční prostředky investujeme do dalšího rozvoje brněnské kultury,
 • podpoříme vznik důstojného a moderního muzea Leoše Janáčka,
 • zvýšíme spolupráci základních škol s kulturními institucemi, podpoříme širší nabídku kulturních programů pro seniory,
 • podpoříme badatelské projekty, které pomáhají společnosti seznámit se do hloubky s historií Brna a zachycují osudy našich předků nebo konkrétních míst ve městě,
 • vytvoříme dotační titul na zachování lidových tradic a obnovu historických krojů,
 • podpoříme artová kina, folklorní akce, divadelní a hudební produkci i živou kulturu v brněnských ulicích,
 • vytvoříme místo paměti v bývalé káznici na Cejlu, abychom důstojně uctili památku všech, kteří zde byli mučeni, vězněni či zabiti,
 • budeme chránit duchovní a kulturní bohatství ve městě. Podpoříme zpřístupnění historických a církevních objektů veřejnosti,
 • zaměříme se na velká výročí (700 let založení kláštera na Mendlově náměstí v roce 2023, 80. výročí zavraždění Marie Restituty či Pavla Haase),
 • změníme způsob financování stěžejních brněnských hudebních těles,
 • rozvineme brněnskou klubovou scénu do podoby kontinuálně kvalitní dramaturgie,
 • podpoříme kulturní a kreativní průmysl (animace, grafika, počítačové hry, design), posílíme rozvoje kreativních voucherů a ve spolupráci s Jihomoravským krajem budeme rozvíjet činnost kreativního hubu Brno KUMST.

ČSSD Vaši starostové

V programu není zmínka o kultuře.

Piráti

Kultura a kreativní odvětví:

 • Podpoříme vznik památkových zón, zachováme dotační program na podporu obnovy kulturních památek, budeme nadále soustavně pečovat o kulturní památky a památkově chráněné náhrobky.
 • Dokončíme stavbu Janáčkova kulturního centra a rekonstrukci Arnoldovy vily.
 • Budeme dále směřovat Brno ke získání titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2028.
 • Budeme prosazovat transparentní a uživatelsky přívětivou dotační politiku v kultuře.
 • Rozvineme mezinárodní spolupráci v oblasti hudby v rámci sítě kreativních měst UNESCO.
 • Prostřednictvím kultury zpřístupníme areál brněnských veletrhů veřejnosti. Využijeme potenciál pavilonů Brno a Morava, podpoříme rekonstrukci Divadla na výstavišti.
 • Budeme pokračovat v podpoře kreativních odvětví a nástrojů financování kultury, jako jsou kreativní inkubátor nebo kreativní vouchery.
 • Budeme nadále podporovat rozvoj herního průmyslu v Brně.
 • Rozšíříme projekt plugandplay.brno.cz a budeme rozšiřovat další projekty, které za našeho působení vznikly (kultura.brno.cz, dotace.brno.cz, socharske.brno.cz, kreativnibrno.cz)

Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů

Brno hlavní město kultury každý rok

Brno je centrem kulturních a kreativních průmyslů. Máme tu množství uměleckých škol, základních, středních i vysokých, velké množství amaterských, poloprofesionálních i zcela profesionalizovaných divadel, orchestrů, sborů, velkou základnu vývojářů počítačových i deskových her. Máme zde několik titulů UNESCO – vilu Tugendhat, Janáčkův archiv i titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. A k tomu obrovskou kulturní historii, na kterou je potřeba navazovat a často ještě pořád znovu objevovat. Mít podporu kultury na jednom z prvních míst priorit je proto prakticky nutné. K tomu je to i vysoce strategické – zvláště po odchodu MOTO GP má Brno je kultura to, co může Brno světu nabídnout.

Mendel a starobrněnský klášter, Janáček, Korngold, Tugendhatka a další židovské vily, Kundera, Tučková, Měsíc autorského čtení, Moravský podzim, festival Janáček Brno, světový jazz, baroko, elektronika, Serial Killer… Seznam toho, co obstojí i ve světovém měřítku, je opravdu dlouhý.

V Brně se přirozeně kloubí “nízké i vysoké”. Underground i nejlepší opera. Tajemná industriální zákoutí i skvostné vily. Umění čistě pro radost i šlapající byznys. A všichni dohromady se občas potkají U Poutníka nebo v Leči. To brněnskou kulturu definuje a je potřeba podporovat ji jako celek.

Co konkrétně budeme dělat:

1. Dohromady s Jihomoravským krajem zřídíme Fond pro nezávislou kulturu. Brno a Jihomoravský kraj jsou kulturně zcela propojené, do Brna každý den míří zástupy kulturních návštěvníků z celého regionu, Brňáci zas vyjíždí za kulturou do Znojma, Boskovic, Slavkova, na Concentus Moraviae, na Horňácko a celý folklorní region. Má proto smysl řešit podporu nezávislé kultury dohromady, s velkým společným rozpočtem. Fond bude mít správní radu složenou z odborníků a zástupců samospráv a zaručí, že o podpoře kultury nebude rozhodovat pár politiků v radě, ale skutečně odborný orgán.

2. Postaráme se o zaměstnance městských kulturních příspěvkových organizací, aby jejich ohodnocení bylo takové, že bude možné i nadále udržet a rozvíjet kulturní kvalitu. Profesionálové v těchto tělesech prošli dlouhým a náročným vzděláváním a stále se udržují na nejvyšší kvalitě, jejich platové ohodnocení tomu musí odpovídat.

3. Dokončíme v tomto volebním období stavbu nového koncertního sálu, kterou jsme začali. Sál bude mít špičkovou akustiku a vystupovat v něm budou kromě Filharmonie i další brněnská tělesa, které dostaneme na profesionální úroveň, aby byly připraveny na skok do nové hudební dimenze, které nový sál dle zkušeností ze světa přinese.

4. Rozjedeme také opět přeměnu Káznice na Kreativní centrum a Místo paměti. Za uplynulé čtyři roky se bohužel projekt nepohnul z místa, přitom má šanci sehnat významené dotace. Na projekt čekají stovky umělců i kreativců, kteří zde naleznou zázemí, i zájemci o historii – Káznice bude vedle věznice v Uherském hradišti příkladem moderní expozice se zaměřením na pohnutou historii 20. století a jejich totalit.

5. Nedopustíme zrušení zkušeben na Kraví hoře, aniž by za ně byla jiná fungující náhrada. Brno se honosí titulem Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. V alterně i jiných žánrech jsou zde špičkové kapely. Ty ale potřebují někdo zkoušet. Po zániku mnoha bývalých továren, které byly zkušeben plné, již zbývá jen pár míst, které jsou v držení města Brna. Jedním z nich je i část bývalého vojenského areálu na Kraví hoře. Není možné odsud kapely vyhazovat. Zajistíme, že kapely v Brně bude mít jak kde zkoušet, tak i hrát.

6. Dokončíme záchranu Arnoldovy vily s propojením všech tří vil do jednoho logického celku. Arnoldova vila bude místem pro všechny, s živou zahradní kavárnou a fungující saunou v areálu, která se tamním pravidelným saunařům s naší pomocí podařila zachránit. Za účasti rodin Low-Beerů a Tugenhatů vytvoříme nadaci, která bude všechny tři vily spravovat.

7. Spolu se státem a Jihomoravským krajem konečně zřídíme důstojné muzeum Leoše Janáčka. Je to poslední velký světový skladatel, který nemá muzeum a je to jak ostuda, tak taky dlouho promarňovaná příležitost na zvýšení turistického ruchu. V roce 2028 je sto let od výročí úmrtí Leoše Janáčka, v následujících čtyřech letech proto musí být už skoro hotovo!

8. Navážeme na úspěšné oslavy 200 let G. J. Mendela, nejslavnější postavy, co kdy prošla Brnem, a město budeme jeho prostřednictvím propagovat ve světě. Pomůžeme dokončit zpřístupnění starobrněnského kláštera, aby bylo možné všem návštěvníkům města ukazovat, kde Mendel žil a tvořil. Prostřednictvím Mendela také ukážeme na další slavné s Brnem spojené vědce – Kurta Godela, Ernsta Macha a další. Podpoříme pro příští rok oslavy 700 let od založení kláštera.

Svobodní + Brno Plus

Podporujeme projekt nového koncertního sálu, jehož financování musí být vícezdrojové a nastavené tak, aby neznamenalo další zadlužení města. Provoz sálu musí být pro rozpočet města finančně udržitelný. Budeme usilovat o co nejvyšší finanční soběstačnost kulturních institucí zřizovaných městem. Klíčová je kvalitní nabídka produkce a efektivní hospodaření.

Restart pro Brno

Restart kultury a sportu: Sport se stal politickým tématem. Nás nezajímají dotace pro kluby a provize ze stavby tělocvičen a hal. My ze sportovního prostředí pocházíme a známe ho.

Sport patří za Lužánky. Dle finančních možností města budeme pokračovat ve výstavbě Multifunkční haly na Výstavišti a připravovat rekonstrukci stadionu Za Lužánkami.

Dokončíme výstavbu Janáčkova kulturního centra. Již proinvestované finanční prostředky se budeme maximálně snažit doplnit prostředky státu. Předáme státu Národní divadlo Brno. Jde o instituci celostátního významu a již dle názvu si zaslouží přímou správu Ministerstvem kultury. Město tak ušetří 500 mil. korun. Předtím však se postaráme, aby se nehráli takové úchylnosti jako za ředitele Glasera. Ten už ředitelem nebude.

Omezíme podporu nesmyslných happeningů a posílání peněz do Šedé zóny kamarádů establishmentu, kterou vydávají za tzv. živou kulturu.

Fakt Brno

Nekonečná kultura:

Prosazujeme podporu nezávislé divadelní scény, propojení Asociace nezávislých divadel a také zapracování statusu Umělce pro JMK. Chceme proporčně rozdělovat městské granty jednotlivým institucím na základě jejich přínosu a finančního fungování.

Financování kultury:

Kulturu v Brně vnímáme jako velmi důležitou, proto se zasadíme, aby na ni město udrželo alespoň 11 % rozpočtu. V západních státech můžeme vidět snahu o zapojení soukromého sektoru do financování kultury. Rádi bychom se inspirovali a pokusili se v Brně o to samé. To by nám pomohlo více podpořit začínající umělce nebo menší scény. Vícezdrojové financování je cesta dopředu. Ušetřit peníze těmto institucím může i online forma BOZP. Každá jednotlivá instituce či spolek má svůj systém hospodaření a je důležité vědět, jaké jsou jejich potřeby. Na základě těchto dat můžeme analyzovat, jak jejich provoz zjednodušit a kde mohou ušetřit. Je nemalý počet významných spolků, které si zaslouží větší prostor a podporu směrem mimo Českou republiku. Např. Divadlo Kjógen, Divadlo Feste, Divadlo Barka a další. Chceme, aby město aktivně pomáhalo institucím hledat granty, které pomohou v rozvoji jejich činností. Chceme být pomocnou rukou při hledání, psaní a podávání žádostí o granty.

Podpora nezávislé kulturní scény:

Chceme, aby si nezávislá divadelní scéna vytvořila vlastní infrastrukturu a nebyla jen reklamou pro město, ale stala se opravdu nezávislou, a proto je nezbytné otevřít dialog s Asociací nezávislých divadel a divadelní scénou v Brně, aby se naplnily jejich potřeby. Téma status Umělce se pomalu otevírá na celonárodní úrovni a chtěli bychom najít schůdnou cestu k jeho zavedení v JMK. Tento proces by měl podpořit svobodu při tvorbě umění a možnost angažování rozličných umělců, nehledě na velikost umělecké scény.

Zachování kulturních památek:

Brno je město skvělé architektury, o kterou určitě nemůžeme přijít. V minulosti jsme byli svědky několika chyb, kvůli kterým jsme o naše kulturní památky přišli. To nesmíme znovu dopustit. Najdeme finance na zachování jak kulturních památek, tak i budov, které kulturními památkami byly v minulosti a které o svůj status přišly kvůli pozdnímu zápisu.

Odstranění byrokracie:

Každý pořadatel kulturní akce musí nahlásit zamýšlenou akci dotčenému úřadu, vyřídit zábory veřejného prostranství a další povinnosti. Chceme všechny byrokratické povinnosti vyřešit jednou aplikací pro všechny městské části, která navíc bude propisovat události do veřejného kalendáře. Občané snadno najdou zajímavé události ve městě a pořadatelům usnadníme od úřadování, aby se mohli věnovat smysluplnější činnosti. Už žádné vysedávání na přepážkách a hodinové telefonáty.

Zahrádky především:

Každé povolování restaurační zahrádky musí být individuální záležitostí, protože rozhodnutí o umístění musí respektovat místní zvyky a možnosti veřejného prostoru. Máme ale jasno, že chceme upřednostňovat restaurační zahrádky, které zvýší ekonomiku města, a navíc poslouží desítkám občanů denně. Brno je známé skvělou atmosférou a my ji chceme rozhodně dále podporovat. Letní zahrádky do celého konceptu zapadají skvěle.

Podpora studentských akcí:

Brno je studentské město s jedinečnou atmosférou a to musíme podporovat. Myslíme si, že město má být nápomocno při konání různých studentských eventů a začínajících organizací, a ne jim házet klacky pod nohy. Naším cílem by mělo být co největší oživení veřejného prostoru, protože to je to, za čím se lidé z jiných měst a států do Brna vracejí.

Místo pro umělce:

Začínající umělci, malíři či sochaři nemají v Brně dostatečné zázemí, které by jim pomohlo v jejich rozvoji. Zasadíme se o to, aby takové prostory v našem městě vznikly. Město Brno má spoustu prázdných budov, které jsou ideálním místem pro vznik jednorázových či pravidelných akcí – divadelních představení, site-specific, výstav a mnoha dalších. Vše by město poskytlo za cenu energií daného místa.

Omezení vizuálního a reklamního smogu:

Jedna nevkusná reklama za druhou? Chceme, aby byla v historickém centru v maximální možné míře využívána reklama podle vydaného manuálu proti vizuálnímu smogu. Sjednocením stylu dojde ke zvýšení atraktivity centra města. Začneme u sebe, a proto pronájmy v městských budovách budou obsahovat podmínku schválení podoby reklamy. Současně je možné pozitivně motivovat i jiné nájemníky, aby dodržovali jednotný design, a to například spolufinancováním grafických podkladů. Budeme pokračovat také v rušení nelegálně umístěných poutačů a billboardů.

Dostavíme Janáčkovo kulturní centrum:

Brno jako město Leoše Janáčka, si zaslouží důstojný koncertní sál. Naše filharmonie je na světové úrovni, ale přesto může využít pouze prostor Besedního domu. Tam jen těžko seženete lístky, proto nové Janáčkovo kulturní centrum počítá s kapacitou 1 200 míst. Navíc bude současně sloužit jako hypermoderní nahrávací studio. Dlouhá jednání odblokovala bariéry s vlastníky sousedních nemovitostí, takže je čas namísto garáže vystavět filharmonickou Mekku.

Brno Convention Bureau:

Brněnské veletrhy byly dlouhé roky fenomén našeho městě. Navážeme a podpoříme aktivity platformy pro konferenční turismus Brno Convention Bureau (dříve Moravia Convention Bureau). Brno a přilehlý region nabízí přes dvě stě konferenčních prostor, jedinečnou atmosféru a kulturní památky. Poskytováním asistence organizátorům při plánování a realizování kongresů, konferencí a obchodních setkání zvýšíme příliv obdobných akcí do města Brna. Navíc díky realizaci skrze organizace CCR-JM propojíme krajskou a městskou samosprávu, která má usnadněnou komunikaci s městskými firmami oproti privátnímu sektoru. Obdobný koncept je běžný v západních zemích. Pořádáním velkých kongresových akcí podpoříme místní ekonomiku a podtrhneme brněnské potenciál.

Ekologie v kultuře:

Kultura by měla jít příkladem i co se týče ekologie. Je tedy důležité, abychom společně nalezli jednoduchá řešení pro ekologický chod divadel. Ať už se jedná o LED světla ve foyer nebo bezvodé toalety či využití šedé a dešťové vody. S tím se pojí možnost technologického rozvoje na půdě těchto institucí.

ANO

Dokončíme Janáčkovo kulturní centrum (JKC).

 • V roce 2016 jsme zařídili 600 milionovou dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu JKC, která je platná dodnes. Chceme dokončit tento unikátní koncertní sál, protože špičková Brněnská filharmonie, která slaví úspěchy v celém světě, nemá vyhovující prostory pro své působení.

 • Jednomu z největších velikánů české hudby, Leoši Janáčkovi,(zde) chceme zřídit důstojné muzeum, které přiblíží jeho život a působení.

 • Chceme více podporovat tradiční festivaly jako jsou Jazz fest, Groove, Maraton hudby a další.

 • Nadále budeme podporovat filmový fond, díky kterému budou mít české a zahraniční produkce snadnější přístup k natáčení.

Brno Brňankám a Brňanům – B3!

Kultura bez bariér

Brno je plné studentů a mladých lidí. Je nutné, aby další generace lidí s pohybovým postižením měly bezproblémový přístup ke kultuře, ať už jako uživatelé, nebo aktéři. Týká se to zejména klubů, diskoték apod., protože u velkých kulturních institucí se bezbariérovost již poměrně hlídá, i když i tam je stále co zlepšovat.

Plně bezbariérové kulturní instituce zasluhují zvýšenou finanční a propagační podporu. Zvýšenou podporu poskytneme také šikovným umělkyním a umělcům se zdravotním znevýhodněním, aby se mohli lépe uplatnit.

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty

V programu není zmínka o kultuře.

 

Volební program SPD, JSI PRO? Jistota, Solidarita Investice pro budoucnost a Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK dosud nebyly zveřejněny. O jejich uvedení vás budeme informovat.

Plné znění volebních programů pak najdete na stránkách kandidujících stran a uskupení: