Otevřený dopis k výběrovým řízením na ředitele PO

Vážený pane náměstku, vážený pane radní pro kulturu,

až během minulého týdne (4. 6. 2020) jsme se z novinového článku Brněnského Deníku dozvěděli, že Divadlo Radost změní po 26 letech svého ředitele. Následně jsme se dopátrali tiskové zprávy MMB ze dne 3. 6. 2020, z níž novinový článek čerpal. Jsme si vědomi i tiskové zprávy MMB (29. 1. 2020), zprávy z elektronického časopisu Brnan.cz (30. 1. 2020), a kulturně zaměřeného portálu Culturenet.cz (3. 2. 2020), kde byla zveřejněna výzva k přihlášení se do konkurzu na nového ředitele/ředitelku divadla Radost.

Nechceme v žádném případě zpochybnit kvality nově zvoleného Pavla Hubičky na místo ředitele Divadla Radost, ale pozastavujeme se nad tím, že samotné výběrové řízení proběhlo v tichosti a bez pozornosti veřejnosti, kterou si zajisté obsazení místa ředitele městské kulturní příspěvkové organizace nezaslouží. Není možné se odvolávat ani na nepříznivý stav způsobený koronavirovou krizí, která opanovala mediální prostor, navíc pokud MMB rozesílal pravidelně vlastní brněnský kulturní coronewsletter. Co tedy považujeme za nedostatečné a chybné v celém procesu?

Už před volbami v roce 2014 jsme v Několikateru pro brněnskou kulturu požadovali v bodě 2, aby byla zajištěna důvěryhodnost a odbornost výběrových řízení na ředitele/ředitelky městských příspěvkových organizací, a tím byla posílena transparentnost celého procesu.
V minulých letech se již několikrát podařilo vypsat výběrová řízení tak, aby byl k přihlášce připojen souhlas kandidáta se zveřejněním jména a jím předkládané koncepce pro danou instituci, stejně jako bylo veřejně známé složení výběrové komise, v níž byli zastoupeni i odborníci z kultury. Je skvělé, že i dnes si můžeme přečíst například koncepci stávajícího generálního ředitele NdB Martina Glasera na webu NdB, a tak veřejně kontrolovat, jak se jím vytyčené a veřejně deklarované cíle daří naplňovat.

Ani jeden z výše uvedených požadavků se při nedávné volbě ředitele Divadla Radost nepodařilo realizovat. Je to o to víc zarážející, když kultura je v gesci Pirátů, kteří požadují transparentnost všech politických agend a veřejnoprávních organizací. I přesto se zdá, že se podařilo vybrat kandidáta, který se svou koncepcí rozvoje dětského divadla dává naději, že se Divadlo Radost více otevře evropskému divadelnímu dění a jeho novým formám s důrazem na opětovné využití loutek, včetně vyšší účasti divadelního souboru na mezinárodních festivalech.

Proto je na místě opět vyzvat představitele města k znovunastolení transparentnosti a otevřenosti výběrových řízení na ředitele/ředitelky městských kulturních organizací. Předpokládáme, že se blíží výběrová řízení na ředitelský post v Muzeu města Brna a v Turistickém informačním centru s ohledem na uplynutí 5 let od jejich jmenování do funkce. Blíží se také prázdniny, které by mohly poskytnout „alibi“ pro to, aby celý proces proběhl v tichosti a bez pozornosti médií. Proto vyzýváme MMB, aby v rámci výběrových řízení na ředitele/ředitelku městských kulturních organizací:

  • byl součástí přihlášky dobrovolný souhlas kandidáta/kandidátky s uveřejněním jeho/jejího jména, stejně jako jeho/jejího konceptu strategie pro danou instituci,
  • bylo veřejně známé složení výběrové komise a navíc v ní převládali renomovaní odborníci nad zástupci magistrátu a politického vedení města,
  • bylo výběrové řízení vyhlášeno v dostatečné lhůtě odpovídající velikosti instituce před uplynutím funkčního období ředitele,
  • sběr přihlášek byl ukončen nejdříve tři měsíce od vyhlášení.

Jsme přesvědčeni, že jen takto bude zajištěna veřejná kontrola celého výběrového procesu, vč. diskuse zainteresované veřejnosti nad jednotlivými koncepcemi, a to i přesto, že veřejnost nemá z logiky věci právo o výsledku rozhodovat.

S díky za odpověď,
za Brno kulturní, z.s.
Tereza Raabová & Simona Škarabelová

–Odesláno na e-maily Marka Fišera a Tomáše Koláčného 10.6.2020–

PDF zde: Otevreny-dopis_vyberova-rizeni-PO