Několikatero

Několikatero brněnské kultury aneb Jak bude vypadat brněnská kultura po volbách?

Koncepční dokument rozvoje kultury. Více peněz pro živou nezřizovanou kulturu. Postavení Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. Představujeme vám Několikatero brněnské kultury. K sedmi tezím, které vznikly z diskuze s kulturními představiteli v Brně, se budou politici přihlašovat podobně jako tomu bylo v případě Rekonstrukce státu. Několikatero slouží pro lepší orientaci Vás – občanů volících v komunálních volbách.

Přečtěte si teze, které vytvořilo Brno kulturní ve spolupráci s Vámi – zástupci a zástupkyněmi brněnské kultury jak z nezřizované scény, tak z příspěvkových organizací.

Máte ke kampani nějaké dotazy či připomínky? Chcete se zapojit do oslovování politiků a političek? Piště na info@brnokulturni.cz

1) Nechám vypracovat koncepční dokument rozvoje kultury v Brně (na 10 let) včetně formulace krátko/středně/dlouhodobých cílů se stanovenými osobami/institucemi odpovědnými za jejich splnění.

Dokument rozvoje kultury v zevrubné analýze současného stavu a ve spolupráci všech aktérů brněnské kulturní sféry stanoví uskutečnitelné vize a priority pro podporu a rozvoj brněnské kultury. Jeho vypracování podpoříme finančními i lidskými zdroji. Po odsouhlasení nového strategického dokumentu kulturní politiky pro Brno se jím budeme řídit. více zde

2) Zajistím důvěryhodnost a odbornost výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací.

Aktuálně probíhají výběrová řízení na ředitele Muzea města Brna a Divadla Radost. K přihlášce je nyní nutné připojit souhlas se zveřejněním jména a konceptu strategie, pro danou instituci ve výběrových komisích převládají odborníci nad zástupci města. Tento pozitivní trend je třeba proměnit v pravidlo a zabránit tak dřívějším kontroverzím při výběru vedení Národního divadla Brno, Turistického informačního centra města Brna a Domu umění města Brna. více zde

3) Založím rady kulturních příspěvkových organizací a rozšířím pravomoci a složení nynějších dozorčích rad.

Složení dozorčích rad u kulturních příspěvkových organizací neodpovídá významu těchto institucí. Proto je třeba rozšířit jejich složení a proměnit jejich zaměření. To povede k posílení odbornosti a transparentnosti řízení kulturních organizací a výběru jejich ředitelů/ředitelek. Rada se tak stane skutečným prostředníkem mezi městem, vedením organizace a veřejností. více zde

4) Zachovám funkční Koordinační skupinu pro kulturu.

Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna je od podzimu 2012 jedním ze dvou poradních orgánů náměstkyně pro kulturu. Tvoří ji tři zástupci zřizovaných a tři nezřizovaných organizací, dva akademické sféry včetně zástupce poradního sboru, čtyři města Brna a jeden Turistického informačního centra města Brna. Mezi největší úspěch Koordinační skupiny patří vypracování nových dotačních pravidel, které byly schváleny v říjnu 2013. Cílem jejího ustanovení však byla revize koncepčního kulturního dokumentu Brna: Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace, ke které doposud nedošlo. Koordinační skupinu je třeba ale zachovat také proto, že se ukázala jako fungující platforma komunikace mezi městem, příspěvkovými organizacemi a nezřizovanou scénou. více zde

5) Podpořím lepší financování nezávislé kultury, umění, zájmových aktivit a neziskového sektoru.

Budeme usilovat o navyšování rozpočtu grantového systému tak, aby rozdělované prostředky dosáhly do roku 2018 částky nejméně 30 mil. korun a tak podpoříme lepší fungování živého umění, kultury a neziskového sektoru. více zde

6) Vytvořím Kreativní centrum v bývalé káznici na Cejlu na základě studie jeho proveditelnosti.

Realizace Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu dává možnost revitalizovat unikátní brownfield v centru města a nabídne prostor pro rozvoj kreativních průmyslů v Brně. Ze studie proveditelnosti Jihomoravského inovačního centra (JIC) vyplývá, že projekt je žádaný, město má potenciál v kreativních odvětvích a kreativní centrum bude po počáteční fázi ekonomicky soběstačné. více zde

7) Podpořím kandidaturu Brna na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a do konce roku 2017 zahájím přípravu na toto klání.

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život. Jeho udělení se považuje za podnět ke kulturnímu rozvoji a strukturálním změnám v daném městě. Kandidatura a případný titul by také mohly pomoci k postavení nového koncertního sálu. více zde

BKvolbyCH1-page-001

Ke stažení v pdf:

Kompletní text Několikatera

Podpisový arch verze 1, verze 2