TZ: Vysvědčení Brna kulturního: Koalice dostává za změny v oblasti kultury dvojku

Brno kulturní se rozhodlo dát vedení brněnské radnice vysvědčení v oblasti kultury za pomyslnou čtvrtinu jejího volebního období. Vysvědčení Brna kulturního navazuje na předvolební Několikatero brněnské kultury a reflektuje zavázání jednotlivých politických stran k jeho plnění. Průměr sedmi známek koalice je přesně 2 celé. Nejlepší známky – tedy jedničky – získala za zapojení do evropského kulturního života, financování kultury a kulturní koncepci, nejhorší – čtverku – za nevydařená výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací. Vysvědčení bude náměstkovi pro kulturu Matějovi Hollanovi předáno 11. února na druhém Brněnském kulturním parlamentu.

Vysvědčení hodnotí působení vládnoucí koalice v Brně v předem daných tematických oblastech, a to od ustavení koalice do konce roku 2015. Přes rok práce politiků a úředníků si podle nás zaslouží zpětnou vazbu. A jak to celé dopadlo? V jednotlivých bodech jsme udělili následující známky:

  1. koncepční dokument rozvoje kultury v Brně (ZNÁMKA 1)

Zřízení pracovního místa pro Koordinátora kulturní politiky města, který bude mít na starosti právě tvorbu koncepce kulturní politiky města. Koncepce by pak měla být hotová v roce 2017.

  1. výběrová řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací (ZNÁMKA 4)

Za dobu působení vládnoucí koalice se konalo výběrové řízení na ředitele Divadla Radost, Muzea města Brna a Turistického informačního centra. Jako nejproblematičtější hodnotíme výběrové řízení na ředitele Divadla Radost, ale kontroverzím se nevyhnula ani další dvě výběrová řízení.

  1. rady kulturních příspěvkových organizací (ZNÁMKA 2)

Národní divadlo Brno a Městské divadlo Brno dozorčí rady již mělo, nově vznikly dozorčí rady Centra experimentálního divadla a Filharmonie Brno. U ostatních kulturních příspěvkových organizací dozorčí rady nevznikly. Nová struktura dozorčích rad je každopádně pozitivní.

  1. koordinační skupina pro kulturu (ZNÁMKA 2)

Koordinační skupina zachována nebyla. Objevují se však nové poradní orgány a pestřejší složení Komise kultury, která je obohacena o nezávislé odborníky a odbornice. Koordinační skupinu by podle plánů Matěje Hollana měl nahradit takzvaný Brněnský kulturní parlament, prozatím však proběhlo pouze jedno zasedání s rozpačitým přijetím a výsledky.

  1. financování nezávislé kultury (ZNÁMKA 1)

Koalice prosadila nárůst finančních prostředků pro nezávislou kulturu. Na rok 2015 byly schváleny dotace v celkové výši 18,6 mil. Kč, na rok 2016 byla částka navýšena na 26 milionů Kč. Mimo dotační řízení však byly podpořeny částkou cca 1,1 milionu Kč komerční akce Brněnský Majáles a Čarodějáles se zdůvodněním, že jde o propagaci města Brna na dané akci.

  1. kreativní centrum v bývalé káznici (ZNÁMKA 3)

V projektu Kreativního Brna se podařilo udělat dílčí kroky, neuskutečnily se ale zásadní body potřebné pro další realizaci. Vedení města nemá jasný plán pro budoucí měsíce a zásadně podceňuje komunikaci.

  1. kandidatura Brna na titul Evropské hlavní město kultury (ZNÁMKA 1)

Kandidatura města Brna na EHMK je zatím daleko, nicméně za jakýsi ekvivalent či předstupeň lze chápat kandidaturu města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby.

Vycházíme z faktů, nikoli z okolností. A to přesto, že víme, jak jsou okolnosti pro výsledný stav věcí zásadní a významné.  Vzhledem k tomu, že ještě neskočilo volební období, ale jeho delší část je před námi. Nechtěli jsme, aby vládnoucí koalice tzv. „usnula na vavřínech“. Brno kulturní chce vedení města v oblasti kultury hodnotit každý rok. Součástí vysvědčení je i podrobné slovní hodnocení.