TZ: Peška s rasistickým projevem ředitelem Divadla Radost

AKTUALITA! (25. 5. 2015)

Skupina brněnských teatrologů se v otevřeném dopise primátorovi vyjadřuje k některým aspektům kauzy kolem výběrového řízení na ředitele Divadla Radost. Odborníci upozorňují především na skutečnost, že v dosavadních diskuzích nebyla reflektována nedostatečnost koncepce, kterou předložil vítězný kandidát Vlastimil Peška. Celé vyjádření si můžete přečíst ZDE.

Kontroverzní výběrové řízení na ředitele Divadla Radost je u konce. Brno kulturní kritizuje problematické body a výsledek výběrového řízení na ředitele Divadla Radost. Za problematický považujeme zejména krátký termín pro přihlášení uchazečů (pouze 3 týdny), nejasný harmonogram výběrového řízení a zveřejnění výsledků výběrového řízení na webu města před informováním jednotlivých uchazečů. Jako nejvíce kontroverzní ale hodnotíme zvolení člověka, který před výběrovou komisí a před zaměstnanci divadla pronesl rasistický projev.

„Na každého z kandidátů jsme měli otázku, jak se postaví k politice inkluze, jak bude reflektovat umístění divadla ve vyloučené lokalitě. Pan Peška na tuto otázku odpověděl, že nijak, že by divadlo nejraději obehnal zdí. Zazněly i věci jako, že všichni cikáni kradou a patří do kriminálu. Takové výroku jsou pro mě naprosto nepřijatelné,“ komentuje Peškovo vystoupení člen hodnotící komise a člen Komise pro kulturu RMB Robin Kvapil.

Znovuzvolený ředitel Peška rovněž předložil nedostatečnou koncepci rozvoje organizace. Dokument, který byl zveřejněn na webu města, nyní k dohledání na stránkách Brna kulturního, neodpovídá formou ani kvalitou koncepci druhého finálového uchazeče na pozici ředitele Tomáše Pavčíka (koncepce ke stažení zde).  Dokladem toho je fakt, že když se rozhodovalo o tom, kdo postoupí do finále výběrového řízení, komise byla většinově pro Tomáše Pavčíka. „Pavčík v tomto hlasování vyhrál nad Peškou v poměru šest hlasů ku čtyřem. Nakonec ale překvapivě zvítězil Peška,“ doplňuje informace o hlasování komise Robin Kvapil.

„Vlastimil Peška nabídl výběrové komisi s výjimkou příslibu hraní pro velmi malé diváky pokračování ve své dvacetileté dramaturgicko-režijní práci, aniž by zohlednil současné trendy v hraní divadla pro děti.  Tomáš Pavčík oproti tomu vyzval k nedělení divadelní poetiky na tvorbu pro děti a dospělé, k inspirování se pantomimou, divadlem masek, akrobacií, žonglováním, či loutkovým divadlem. Přislíbil pozvat k hostování významné české i zahraniční režiséry a pokusit se využít divadlo k sociální inkluzi romského etnika. Předložil koncepci, jejíž realizace mohla významně obohatit a propojit stávající alternativní i kamennou brněnskou kulturní scénu, „ konstatuje Simona Škarabelová za Brno kulturní (mj. i členka Komise kultury RMB).

Náměstek pro kulturu Matěj Hollan na tiskové konferenci 7. dubna uvedl, že současného ředitele po roce vystřídá právě Tomáš Pavčík. Naopak Vlastimil Peška tvrdí, že jej primátor Vokřál ujistil o platnosti rozhodnutí na dobu neurčitou. Podstatné je ale znění usnesení Rady města Brna. Pokud neobsahuje explicitní vyjádření o limitovaném mandátu Pešky, logicky to znamená, že vyhrál regulérní výběrové řízení na běžné funkční období. Jakákoliv další skrytá politická dohoda Radních je v takovém případě irelevantní a netransparentní.

Problematický a netransparentní průběh a výsledek přímo vybízejí k tomu, aby bylo celé výběrové revidováno a Rada města Brna se jasně vyjádřila ke svému rozhodnutí. Pro srovnání uvádíme termíny řízení v obdobných procesech v jiných divadlech.

Pro úplnost dodáváme, že jeden ze statutárních zástupců Brna kulturního Petr Jan Kryštof byl jedním z kandidátů na ředitele divadla. Odborná hodnotící komise však v závěrečném kole výběrového řízení hlasovala o jiných kandidátech a to výše zmíněných (Vlastimil Peška a Tomáš Pavčík). Naše kritika není motivována snahou dosadit do vedení divadla vlastního člověka, ale snahou o co nejtransparentnější výběrové řízení, které provede divadlo do nového funkčního období.

Kontakt:

Petra Havlíková: petra.havlikova@brnokulturni.com, 732 854 453

Simona Škarabelová: simona.skarabelova@gmail.com, 777 556 857

Robin Kvapil: robinkvapil@gmail.com, 731 543 389

Harmonogram obdobných výběrových řízení na ředitele divadel:

Klicperovo divadlo H. K.: vyhlášeno 10.11. 2014 – uzávěrka 27.2. 2015 – nástup 1.8. 2015

Horácké divadlo: vyhlášeno 7.4. 2015 – uzávěrka 22.5. 2015 – nástup 31.7. 2015

Slovácké divadlo U.H.: vyhlášeno 18. 3. 2014 – uzávěrka  30.6. 2014 – nástup 1.1. 2015

Ukázky koncepcí úspěšných ředitelů:

Koncepce M. Glasera, ND Brno

Koncepce M. Lang, Divadlo pod Palmovkou