TZ: Rada města Brna dostala vysvědčení za kulturu. Nejlépe si vedla v řešení krizí, nejhůře v nezávislosti kultury a investicích do infrastruktury

Spolek Brno kulturní dnes předal Radě města Brna na jednání zastupitelů vysvědčení za koaliční práci pro kulturu. Největší pochvalu dostala koalice za Krizový management, naopak nejhorší známku si odnáší za Investice do infrastruktury a Nezávislost kultury. V průměru si Rada vedla známkou chvalitebně. Na začátku září pak spolek uspořádá předvolební debatu Brno volí kulturu, kde bude kandidátům tlumočit dotazy brněnské kulturní scény.

Vysvědčení, které dostali radní na jednání zastupitelstva města Brna v rámci interpelací občanů, hodnotí kulturní politiku za poslední čtyři roky na základě devíti předmětů. Reflektuje v něm kroky městské Rady vedoucí ke splnění cílů v oblasti kultury, ke kterým se koalice ČSSD, KDU-ČSL, ODS a Pirátů zavázala v koaliční smlouvě. V potaz jsou kromě plnění koaličních cílů brány také další kroky, které radní podnikali k podpoře brněnské kultury. Museli se vyrovnat s dopady koronavirové krize na kulturní scénu a Putinovou válkou. Zohledněno bylo také plnění Strategie kultury a kreativních odvětví a 1. Akčního plánu.

 Vysvědčení FB

  • Financování a transparentnost: známka 1-

Kladně jsou hodnoceny především zachování výše financování městem zřizovaných organizací, nová webová aplikace zpřístupňující systém přidělování dotací, transparentní výběr členů hodnotících komisí a dialog se státem a krajem o možnosti vícezdrojového financování. Doposud však nebyl schválen avizovaný dotační program pro významné kulturní akce z Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna.

  • Strategické plánování: známka 1-

Kladně je hodnoceno vytvoření a schválení prvního Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví a jeho postupné naplňování. Mínus pak radní dostali za neobsazenou pozici vedoucího Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury Magistrátu města Brna, kde se čeká již několik měsíců na výběrové řízení.

  • Investice do infrastruktury: známka 3

Město se zavázalo pracovat na realizaci Janáčkova kulturního centra, Centra dialogu v Arnoldově vile, Kreativního centra Káznice a Muzea Leoše Janáčka. U většiny projektů však současná koalice nedosáhla hmatatelných výsledků.

  • Nezávislost kultury: známka 3

Záporné hodnocení získalo město především za politické zásahy do rozdělování grantů a zákaz odehrání inscenace Divadla Líšeň na piazzetě před Janáčkovým divadlem odůvodněný argumentem, že se jedná o politické představení. Kladně je hodnoceno splnění závazku nezasahovat do dramaturgie příspěvkových organizací.

  • Krizový management: známka 1

Nejlepší známku dostali radní za rychlost a flexibilitu, se kterou reagovali na celosvětové krize. Oceněni jsou za dotace na zmírnění dopadů pandemie Covid-19, za podporu Ambasády nezávislé běloruské kultury a také nezávislých ruských umělců a disidentů.

  • Výběrová řízení na ředitele: známka 2

Na jedničku radní nedosáhli především kvůli výběrovému řízení na pozici ředitele dětského divadla Radost, které podle odborné veřejnosti bylo netransparentní a nedůvěryhodné.

  • Kultura ve veřejném prostoru: známka 1-

Město pečovalo o kulturu ve veřejném prostoru prostřednictvím několika projektů, mezi nimi jsou například Sochy pro Brno, web socharske.brno.cz nebo Plug and Play. Mínus dostávají radní za nepříliš důvěryhodnou soutěž na sochu pro Mendlovo náměstí a třikrát vyhlašovanou soutěž na vodní prvek na Dominikánském náměstí.

  • Kultura a edukace: známka 2-

Přestože cíle z koaliční smlouvy jako takové podle dostupných dat naplněny nebyly, město si odnáší pochvalu za projekt OnStage Brno, podporu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER i Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka brněnské JAMU.

  • Konkrétní projekty: známka 2

Radním se podařilo aktivně připravovat kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Naopak se jim nepovedlo vytvořit vícejazyčnou mobilní aplikaci BAM, ke které se ve smlouvě také zavázali.

 

Celý text vysvědčení je k dispozici zde: odkaz

 

Brno kulturní také plánuje v souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí sledovat programy jednotlivých stran a uskupení kandidujících v Brně. Ve čtvrtek 8. září v kreativní hubu KUMST pak uspořádá předvolební debatu Brno volí kulturu 2022, kde bude kandidátům tlumočit dotazy brněnské kulturní scény.

 

Kontakt pro média:

Brno kulturní, z.s.
Matěj Nárožný
+420 720 483 364
info@brnokultuni.cz