Výzva pro vedení města Brna

VÝZVA VEDENÍ MĚSTA K REAKCI NA DOPADY MIMOŘÁDNÝCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ NA OBLAST KULTURY
Vzhledem k enormním dopadům na kulturu potřebujeme vědět, jak se vedení města zachová
v péči a záchraně brněnské kultury, umění a kreativních odvětví. Žádáme o odpovědi:

  • Jaké kroky chystá vedení města pro záchranu nezřizované kultury v Brně, včetně akcí, festivalů, umělců na volné noze a OSVČ?
  • Jak pomůže město Brno svým příspěvkovkám?
  • Jaká doporučení město pro všechny v kultuře a umění vydává? Kde tyto informace najdeme?

Pokud se kroky dějí nebo chystají, žádáme město o jejich průběžné zveřejňování ihned. Výzva jde k náměstkovi Tomáš Koláčný a především radnímu Markovi Fišerovi, kteří mají kulturu
v gesci. Uvědomujeme a souhlasíme, že je potřeba řešit v této chvíli především zdraví občanů. Každopádně každým dalším nouzovým dnem lidem v kultuře jde o jejich existenci a přežití jejich rodin. Kultura potřebuje pomoc i ze strany města a ta zatím nebyla od BRNOmycity vidět!

 

DOPIS PRO VEDENÍ MĚSTA

Předmět: Žádost o možnost připomínkovat a projednat chystaná opatření města směrem k brněnské kultuře

Vážený pane náměstku Koláčný,

obracíme se na Vás s ohledem na Vaši reakci pod výzvou naší organizace Brno kulturní, aby vedení města reagovalo na dopady mimořádných vládních opatření na oblast kultury, kterou jsme uveřejnili 17. března na našich FB stránkách.

Ve své reakci zmiňujete balíček opatření, který chystáte předložit na jednání zastupitelstva.

V této situaci Vás žádáme, aby město umožnilo veřejně projednat obsah těchto opatření, např. formou možnosti připomínkování chystaného materiálu či veřejného projednání pomocí telekonference.

Věříme, že tento přístup zajistí potřebnou zpětnou vazbu městu od umělců a kulturních organizací a efektivitu chystaných opatření. Zároveň to vnímáme i jako vstřícný akt otevřenosti města k sektoru, který nyní trpí velkou nejistotou a existenčními problémy.

za Brno kulturní

Pavla Dombrovská a David Oplatek

 

Vážený pane radní Fišere,

obracíme se na Vás s ohledem na Vaši reakci pod výzvou naší organizace Brno kulturní, aby vedení města reagovalo na dopady mimořádných vládních opatření na oblast kultury, kterou jsme uveřejnili 17. března na našich FB stránkách.

V reakci pod stejnou výzvou Váš kolegy – náměstek Koláčný zmiňuje balíček opatření, který chystáte předložit na jednání zastupitelstva.

V této situaci Vás žádáme, aby město umožnilo veřejně projednat obsah těchto opatření, např. formou možnosti připomínkování chystaného materiálu či veřejného projednání pomocí telekonference.

Věříme, že tento přístup zajistí potřebnou zpětnou vazbu městu od umělců a kulturních organizací a efektivitu chystaných opatření. Zároveň to vnímáme i jako vstřícný akt otevřenosti města k sektoru, který nyní trpí velkou nejistotou a existenčními problémy.

za Brno kulturní

Pavla Dombrovská a David Oplatek

 

ODPOVĚĎ

Zdravím,

Ano, připravujeme, přijde zítra newsletterem. Nevidím důvod žádosti o připomínkování online nevyhovět.

Marek