Výzva k projednávání dotací na prvním jednání Zastupitelstva města Brna v roce adresovaná primátorce města Brna Markétě Vaňkové a vedoucí odboru kulturu Magistrátu města Brna Kateřině Vorlíčkové

 

Vážená paní primátorko, vážená paní vedoucí, 

během posledních pěti let sledujeme prodlužování termínu schvalování programových dotací. To se podařilo před cca 10 lety významně zrychlit, kdy například v roce 2016 byly zveřejněny výsledky již počátkem února.1 Jaké byly termíny schválení programových dotací v předchozích letech? 

 • 25.1.2022 2
 • (volby do zastupitelstev obcí – září 2022)
 • 28.2.2023 3
 • 5. 3. 2024 4

V současném volebním období je tedy zjevné, že schvalování programových dotacích ztrácí na důležitosti.

Už v roce 2013, kdy jsme se podíleli na návrzích změn tehdejších dotačních pravidel, jsme upozorňovali, že je nutné s předstihem vyhlašovat dotační výzvy, aby nevznikala pro žadatele „nepříjemná “černá díra” mezi začátkem kalendářního roku, na který žádají a vyhodnocením žádosti a přesunu prostředků”.5 Organizace čerpající dotace pracují po celý rok a plánují činnost několik měsíců dopředu, proto si nemohou dovolit činnost na několik měsíců přerušit. Tato finanční nejistota tak na počátku roku negativně ovlivňuje jejich tvorbu.

Doporučili bychom doplnit do dotazníkového šetření pro žadatele, jehož samotnou realizaci v roce 2021 6 a 2023 7 oceňujeme, dotaz, na kolik žadatelům vyhovuje podepisování smluv až na konci prvního čtvrtletí, respektive skoro půl roku po podání samotné žádosti. V Akčním plánu pro roky 2020 – 2022 jste navrhovali „vždy evaluovat uplynulý rok dotací a optimalizovat nadcházející”.8 Prodlužování nejistoty žadatelů a zadržování finančních prostředků pro kulturu nepovažujeme za vhodnou optimalizaci.  

Současně chceme položit doplňující dotaz. V minulém roce byl jednou z aktivit Akčního plánu 2023-2025 Strategie bod Dotační systém na podporu KKO, kde se uvádí: „zpracovat studii proveditelnosti kulturního nadačního fondu, navrhnout jeho podobu, harmonogram založení a systém fungování a realizovat veřejné připomínkování návrhu fungování fondu”. Nezaznamenali jsme možnost veřejného připomínkování takového návrhu a zajímá nás, zda v tomto bodě město Brno již učinilo nějaké kroky. Takový fond – pokud by byl dobře nastaven a byl by transparentní – by mohl odstranit problém nejen s pozdním schvalováním a přinést příjemcům dotací větší stabilitu. 

Rádi bychom proto apelovali na vedení města Brna, aby ve spolupráci s Radou a Zastupitelstvem města Brna schvalovací proces programových dotací pro kulturu urychlilo a žadatelé byli o výsledcích informováni co nejdříve. Dále doporučujeme zařadit schvalování programových dotací pevně na první jednání Zastupitelstva v kalendářním roce.

 

 • Matěj Nárožný za Brno kulturní 
 • Ondřej Pivoda za Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno
 • Anna Prstková, Eva Lietavová a Patrik Boušek za bazmek entertainment
 • Pavla Dombrovská za Divadlo Líšeň
 • Tereza Agelová za jednou z.s.
 • Jitka Vrbová za Divadlo Aldente
 • Filipína Cimrová za Líšeň sobě

Dále se připojili:

 • Aude St. Martin Marie Svobodová za Le Cabaret Nomade

 

 1. https://www.facebook.com/brnokulturni/posts/1037495539622265
 2. https://www.brno.cz/w/zapisy-ze-zasedani-zmb-1474
 3. https://www.brno.cz/w/zapisy-ze-zasedani-zmb-4136
 4. https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-686
 5. https://www.brnokulturni.cz/co-se-deje-s-mestskymi-dotacemi-do-kultury/
 6. https://kultura.brno.cz/vysledky-dotaznikoveho-setreni-k-evaluaci-dotacniho-systemu-odboru-kultury-magistratu-mesta-brna/
 7. https://kultura.brno.cz/wp-content/uploads/2023/05/Zhodnoceni-podavani-zadosti-na-2023-a-2023-2024.pdf
 8. https://kultura.brno.cz/wp-content/uploads/2022/11/Akcni-plan-2020-2022.pdf