Výstupy z WORLD CAFÉ

Dne 19. března 2012 jsme pořádali ve spolupráci s JAMU a Domem umění města Brna diskusní večer World Café. Zúčastnili se jej umělci a organizátoři z různých brněnských kulturních institucí, odborná veřejnost, úředníci z Odboru kultury MMB a také volení zástupci města.

Diskuze ve fóru přinesla následující podněty:

  • Účastníci z nezávislé scény zdůrazňovali nepřetržité existenční problémy, chybí jim jistota v podobě víceletých grantů. Naopak existenční jistota příspěvkových organizací je vykoupena nepružným byrokratickým procesem při prosazování potřebných změn.
  • Jako klíčový se ukázal dobrovolnický režim, který zajišťuje chod mnoha institucí bez ohledu na jejich právní formu a účel. Ten je však neudržitelný a znevýhodňuje pozice jednotlivých institucí i pracovníků v kultuře.
  • Politici nedůvěřují názorům odborné veřejnosti. Představitelé kulturní scény mají pocit, že jednání jsou pro MMB pouhé politické alibi. Právě požadavek expertního řešení otázek a požadavků kulturní scény byl přitom zdůrazňován.
  • Současnou špatnou situaci v kulturní sféře nevyřeší pouze navýšení financí, ale změna systému financování, organizace a deklarování společných hodnot a požadavků kulturní scény.

Podělte se s námi o vaše názory a komentáře.

Celé znění výstupů k dispozici ZDE.

Seznam účastníků diskuze

Fotogalerie

Co je to World Café?