Vyjádření Brna kulturního k omezení rozvoje edukačních aktivit v Národním divadle Brno

 

Brno kulturní, z.s, vyjadřuje velké zklamání nad rozhodnutím Rady města Brna, kterým prostory bývalé restaurace Bohéma v Janáčkově divadle, za covidu využívané jako očkovací centrum, určila opět po několika letech ke komerčnímu pronájmu.1 A to navzdory vynaloženým finančním prostředkům Národního divadla Brno, jež směřovaly k vytvoření vlastního edukačního centra, které by sloužilo jako dlouho očekávaný a důstojný prostor pro slavnou baletní školu Ivo Váni Psoty při NdB. Divadlo se svými diváky by si totiž dle paní primátorky zasloužilo příjemnou restauraci. Zaměstnanci přitom mají kantýnu a diváci hned tři prostorné bufety. Navíc, v okolí Janáčkova divadla je příležitostí najíst se a napít bezpočet, což bude jedním z důvodů, proč oba dva předchozí komerční provozovatelé Bohémy ve svém podnikání neuspěli (cca v letech 2005 – 2012). 

Takové rozhodnutí přichází po posledním Brněnském kulturním fóru, které se dne 16. dubna 2024 věnovalo edukaci v kultuře a na které v Newsletteru odboru kultury brněnského magistrátu paní primátorka zvala a sama jej zahájila.2 Na této akci dostaly prostor k prezentaci vzdělávacích aktivit publika jen vybrané projekty (Filharmonie Brno, Open House Brno, Arnoldova vila, Studio Scala), divadla se ke slovu nedostala. Ať už jde o vzdělávací aktivity dvou divadelních scén CED – HaDivadla i Husy na provázku, vč. jejich ojedinělého projektu 60+, tj. netradičního amatérského souboru pro starší a pokročilé, nebo o širokou paletu vzdělávacích aktivit v opeře, činohře i baletu Národního divadla Brno.  

Rozhodnutí vzbuzuje o to větší rozpaky v situaci, kdy jiná příspěvková organizace města –  Filharmonie Brno – dostala navýšené finance na rozvoj svých edukačních aktivit (což je v pořádku).3 V tomto případě však městu nevadí, že probíhají v prostorách bývalé restaurace Besedního domu.4 Zde se městu nedaří sehnat vhodného nájemce pro restauraci a občerstvení už řadu let, a tak Filharmonie Brno nemá přes deset let ani důstojný bufet pro své posluchače. 

Paralela čistě náhodná? V jednom případě ušlý zisk z pronájmu městského majetku vadí, v druhém nevadí? Jak se v tom má volič vyznat? 

Možná největším problémem je skutečnost, že jde o rozhodnutí, které jde proti Zastupitelstvem města Brna schválenému druhému Akčnímu plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, kde se uvádí: “podpora záměru vzniku edukačního centra NdB v prostorách Janáčkova divadla”.5 V jakém momentě Rada města změnila akční plán? Kdy se stalo, že politické vedení přestalo podporovat tento záměr? Brněnská kulturní Strategie počítá s Opatřením E.1.1  Podporovat programy pro práci s publikem, kde je závazek, že “Město bude podporovat vzdělávací a jiné programy zaměřené na publikum”. Kdy přestalo toto platit?

Čím to je, že jedna kulturní příspěvková organizace dostane zelenou v rozvoji edukačních aktivit a druhá navzdory například úspěchu získání dotace na Kreativní vzdělávání z Národního plánu obnovy, tedy evropských zdrojů,  dostane stopku?

Spousta otázek, žádné odpovědi. Kde jsou brněnská kulturní média, kde jsou voliči? A to nechceme vůbec spekulovat o tom, zda není někde v pozadí zájemce o gastro provoz v bývalé Bohémě.

Začínáme se domnívat, že paní primátorka neuchopila jako gesční radní kulturu s pochopením a porozuměním, jakou si brněnská umělecká a tvůrčí scéna zaslouží. 

  1. https://www.archiweb.cz/n/domaci/edukacni-centrum-pod-janackovym-divadlem-nevznikne-bude-tam-gastroprovoz
  2. https://kultura.brno.cz/ohlednuti-za-xviii-brnenskym-kulturnim-forem/
  3. https://cosedeje.brno.cz/w/rozvoj-edukacnich-programu-i-koncerty-ve-vidni-mesto-podpori-filharmonii-brno
  4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=951867166726914&set=pcb.951872540059710
  5. https://kultura.brno.cz/wp-content/uploads/2023/06/AP-c_2_SKKO_2023-2025_FINAL.pdf