Budovu, kde sídlí v současnosti Divadlo Bolka Polívky, vlastní město, které zjevně, možná i cíleně, zanedbalo péči a údržbu. Jak si jinak vysvětlovat situaci, kdy statik budovu na několik dní zavře. Nezbytná rekonstrukce teď vyvolává nepříjemné situace a hlavně otázku, kam s “Bolkem”?

Viníkem krize kolem sídla Divadla Bolka Polívky je město Brno.

Budovu, kde sídlí v současnosti Divadlo Bolka Polívky, vlastní město, které zjevně, možná i cíleně, zanedbalo péči a údržbu. Jak si jinak vysvětlovat situaci, kdy statik budovu na několik dní zavře. Nezbytná rekonstrukce teď vyvolává nepříjemné situace a hlavně otázku, kam s “Bolkem”?

kauza_DPB_reduta

Nápad s přestěhováním soukromého divadla do Reduty, spravované městskou příspěvkovou organizací,  lze označit za nekompetentní a přichází zřejmě od lidí, co nerozumí divadelnímu provozu. Velká divadla své sezonní plány schvalují s několika měsíčním předstihem. Národní divadlo Brno dokonce i program nadcházející sezóny zveřejnilo. To má teď svou práci zahodit, plán zmačkat a hodit do koše? Rada města Brna potvrdila mandát ředitele Martina Glasera na dalších 5 let. Jako “odměnu” za jeho práci mu sebere jednu ze tří budov třísouborového divadla. A to v době, kdy NdB uvádí své inscenace v zahraničí a  zasloužilo se o kvalitní umělecký posun mezinárodních festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno. Co motivuje město takto necitlivě přerušit slibný rozvoj kvalitní divadelní značky NdB?

Je zajímavé, že takový návrh podává město, které chtělo být Evropským hlavním městem kultury. Nabízí se také otázka na paní primátorku, která má v tomto volebním období ve své gesci kulturu, jestli tento problém diskutovala se svým poradním sborem, kde jsou současní i bývalý ředitelé českých divadel. Bylo by velké překvapení, kdyby takový zásah do fungování NdB posvětili. 

Divadlo Bolka Polívky pro roky 2023 až 2025 získalo celkem 18 milionů na provoz a jedná se o významné navýšení jejich podpory oproti letům minulým. Musíme upozornit, že tyto informace nelze zjistit z městského portálu dotace.brno.cz, kde zcela chybí, ale z veřejného Registru smluv. V této situaci se Divadlo Bolka Polívky stává obětí neschopnosti města, možná i nějaké zákulisní politické hry. 

Divadlo Bolka Polívky bylo vždy soukromým divadelním subjektem. Nikdo mu nechce upírat nepopiratelný přínos pro brněnskou kulturu, ani rozvoj specifické divadelní formy. Faktem však je, že současná produkce DBP vychází už v minimální míře z vlastní dramaturgie, ale soustředí se převážně na mimobrněnská hostující představení, které lze hrát i v jiných prostorech stagionového typu (KD Rubín, KD Semilasso, První Patro, možná i sál kina Svratka, dům Břetislava Bakaly, atd).

V aktuálně připomínkovaném druhém Akčním plánu pro kulturu  se objevuje bod “řešení stavu objektu a situace Divadla Bolka Polívky a kina Scala”. Je vystěhování řešením trvalým nebo dočasným? Je plán na rekonstrukci? Jak se vše dotkne kina Scala?

Všechno se mohlo prodiskutovat na Brněnském kulturním fóru, které ve zmiňovaném akčním plánu je plánováno na letošní jaro na brněnské výstaviště s tématem kulturní infrastruktury. Mimo jiné tam, kde chátrá divadlo Na výstavišti

Otázek ve vzduchu visí víc než dost. Bolek Polívka byl hlavní tvář kampaně ODS. Ředitel MDB Stanislav Moša figuroval na kandidátce ODS. Je to snad důvod, že on není v ohrožení se svými scénami Městského divadla Brno? Najde město finance na rekonstrukci? Nebo má s prostorem DBP jiné plány? Problémem skutečně je, když si soukromé divadlo začne dělat nároky na budovy jiných, navíc městem zřizovaných divadel.

Před pár dny primátorka Vaňková pokřtila DVD Primátoři svobodných let 1989 – 2022 a kultura v Brně vydanou spolkem Spolu za brněnskou kulturu. Tyhle kroky bychom ale spíše nazvali “Spolu proti brněnské kultuře”.