Valná hromada občanského sdružení Brno kulturní

Zveme vás na

Valnou hromadu občanského sdružení Brno kulturní

PROGRAM

i.   Zpráva o činnosti za rok 2012
ii.  Přijímaní nových členů a členek
iii. Dovolení orgánů sdružení
iv. Plán činnosti na 2013 a další období

v.  Různé

Valná hromada proběhne v sobotu  20. dubna od 16.00 v centru Syřiště na adrese Kounicova 42 v Brně.