TZ: Zastupitelstvo města Brna schválilo změnu dotací pro kulturu

Zastupitelstvo města Brna dnes, 1. října 2013, na svém zasedání definitivně schválilo změnu dotačního systému pro oblast kultury. Brno kulturní se na změně podílelo především prostřednictvím zástupců a zástupkyně nezřizované kulturní scény v Koordinační skupině pro kulturu, kteří mají významný podíl na podobě návrhu. Nový systém kulturních grantů zavádí odborné hodnotící komise, možnost tříletých grantů, bodové posuzování žádostí či možnost částečně proplácet personální náklady. Letošní kolo grantových žádostí město vyhlásí v následujících dnech a žádosti už budou posuzovány podle nového systému.

Celkový návrh upravených dotací byl schválen poměrem hlasů 44 zastupitelů/lek pro návrh, nikdo proti, jeden zastupitel se zdržel. „Po roce a půl práce jsme rádi, že je nový grantový systém schválený. Už při jednání Koordinační skupiny jsme ale jako zástupci nezřizované scény vznášeli připomínky k hodnocení žádostí odborníky a komisí kultury (tedy politiky) dohromady. Toto těžkopádné a na zpracování náročné kolo schvalování bohužel v návrhu přes připomínky zůstalo. Věříme ale, že systém je otevřený změnám do dalších let a během příštího roku se tento bod upraví,“ zhodnotila schválení nového grantového systému Monika Šimková, která je členkou Koordinační skupiny pro kulturu za nezřizovanou scénu. Přijetí grantového systému bude významnou změnou, které ovlivní nezřizované kulturní instituce. Brněnské kulturní scéna i široká veřejnost budou moci také nominovat své zástupce do odborných hodnotících komisí.

Zavedení nového dotačního programu pro kulturu se ale zbytečně o měsíc opozdilo. Primátor Onderka odložení začátkem září zdůvodnil „množstvím připomínek od politických stran i odborů magistrátu“. Po měsíci, kdy na světlo vyšel přepracovaný návrh, to vypadá, že hlavním důvodem zdržení a změn byla obava politiků z odborné hodnotící komise. Přijetí návrhu bylo rovněž ohroženo tím, že Rada města Brna nepřijala usnesení tento návrh na zastupitelstvu schválit, jelikož se několik radních hlasování zdrželo. „Konečný výsledek je kompromisem – přijatelným snad pro všechny zúčastněné. Současná podoba grantového systému je brána jako pilotní projekt s tím, že po roce fungování se bude hodnotit a upravovat,“ doplnil za Brno kulturní David Oplatek.

Co přinese změna grantového systému:

Rozčleněním žádostí do jednotlivých kategorií dle typu činnosti (např. hudba, audiovizuální tvorba) budou jasně vymezeny podporované oblasti a konkurence v rámci ní. Zpřesní se také kritéria hodnocení žádostí, které budou posuzovány bodově tak, jak je to u grantových systémů např. v Plzni nebo v Praze. Nově upřesněná hodnotící kritéria umožní městu lépe určit, jaký typ kulturní produkce poptává a jaké cíle v oblasti podpory kultury má. Nárůst počtu odborníků ve výběrové komisi by měl zajistit obohacení dosavadního úřednického a politického způsobu rozhodování o odborné posouzení a tím posílit transparentnost rozhodovacího procesu.