TZ: Kulturní dotace v Brně si politici rozdělili na své festivaly

Pro své festivaly si bez uvedení podjatosti vylobovali a schválili peníze zastupitel za SPD Roman Freimuth i radní za Piráty Marek Fišer.
V dotačním řízení pro rok 2021 na podporu hudby město Brno nepostupovalo dle vlastních regulí. Jde o několik případů, které poukazují na podjatost nebo nekoncepční rozhodování brněnských politiků. Brasil Fest Brno nedosáhl v hodnocení odborné komise na požadované podmínky, přesto získává dotaci 250 000 Kč, přičemž hlavním propagátorem festivalu je radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti), který má na jeho konání osobní zájem. Mezi dalšími schválenými dotacemi je Československý Rockfest, který má na programu kapely jako Arakain, Katapult, Argema, Tublatanka, Lucie Bílá a další mainstreamové interprety, kteří běžně nepotřebují dotace.  V komisi hodnotitelů a kulturní komisi však zasedá zástupce festivalu a politik v jedné osobě, zastupitel městské části Brno-střed Roman Freimuth (SPD). Spolek Brno kulturní u těchto i dalších níže uvedených dotacích vyjadřuje velké pochybnosti a vyzývá kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna, aby se kauzami a jednotlivými kroky zabýval. Spolek Brno kulturní se proto rozhodl odeslat
otevřený dopis.

Ritmo Factory s.r.o. se ucházel o dotaci na festival Brasil Fest Brno letos poprvé, a to na organizaci druhého ročníku v létě 2021. První ročník pořádalo na přání radního Marka Fišera Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace. Při schvalování žádosti projekt nedosáhl požadované výše bodů od hodnotící komise a nebyl doporučen k podpoře. Ve stanovisku hodnotící komise se uvádí: “Brazil Fest Brno, čtyřdenní pouliční festival hudby, tance i „chutí a vůní“ (jak uvádí v žádosti) po vzoru proslulého karnevalu, který je v 2. ročníku opět plánován v Brně. Akce mj. nerozvíjí tradice Brna, nemá umělecké cíle, má spíše zábavný charakter”. Navzdory tomu ale Rada města Brna navrhla festival podpořit částkou 250 000 Kč a Zastupitelstvo města Brna následně podporu schválilo. Na celém procesu není formálně nic nezákonného, nicméně podporu navrhl radní Marek Fišer, který sám festival prezentuje v médiích. Nabízí se tedy otázka, zda byl festival podpořen navzdory doporučení hodnotitelů právě díky radnímu pro kulturu Marku Fišerovi, který pro svůj projekt sám hlasoval a neuvedl, že je podjatý.

Druhá podivnost při letošním udělování dotací brněnským festivalům souvisí s Československým Rockfestem, který byl podpořen částkou 211 000 Kč. Festival získal při hodnocení požadovaný počet bodů od hodnotící komise a taktéž v Kulturní komisi Rady města Brna byl navržen k podpoře. A to s následující dramaturgií: “Tublatanka, Regon, Turbo, Arakain + Lucie Bílá, Alice + Dan Bárta, Motorband, Argema, výherce soutěže mladých talentů (Radio Beat), Progres 2, BSP Kamil Střihavka, J.A. Kronek, Citron, Desmod, Doga, Krabat, Vitacit, Vilém Čok, Katapult a další”, jak dokládá přiložená žádost o dotaci. V obou komisích zasedá zástupce žadatele o dotaci, zastupitel Brna-střed za SPD, Roman Freimuth, (jeho vazba na festival je doložena např. v reportáži Jitky V. Pánkové na Brno.TV z června 2020). Brno kulturní vyjadřuje obavu, na kolik mohl být celý proces schvalování žádosti o dotaci objektivní a nezávislý, když mezi hodnotiteli byl zástupce žadatele. Opět tu dochází k podjatosti.

Rada města Brna se nedržela doporučení hodnotitelů taktéž v případě festivalu JAKUBÁK OPEN AIR FEST. Ten loni i letos nedostal potřebné hodnocení od hodnotící komise. Loni komise uvedla, že “není zcela jasná dramaturgie” a “doporučujeme hledat sponzory v komerční sféře”. Rada města festival spolku JAKUBÁK, z.s., jenž spojuje především gastropodniky z Jakubského náměstí, navzdory tomu loni podpořila částkou 150 000 Kč, a to na úkor jiných třech žadatelů (Akademické pěvecké sdružení Moravan z.s., Plaisirs de Musique, z.s. a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.), kterým finanční částku snížila. Letos se nejedná o podpoření na úkor někoho jiného, přesto k přidělení dotace došlo v rozporu s odborným hodnocením.

S příchodem nové politické reprezentace na brněnský magistrát na konci roku 2018 vznikly a následně byly podpořeny nové festivaly (PopMesse, TrutnOFF/BrnON). Finanční podpora těmto festivalům je překvapivá tím, že hned jejich první žádosti o dotace byly schváleny v plné výši bez jakéhokoli odkazu na dosavadní výsledky a kvalitu. Spolek se domnívá, že festivaly byly podpořeny na úkor jiných již etablovaných brněnských festivalů, kterým byly kráceny dotace (např. Meeting Brno, Maraton hudby Brno, Groove Brno, Serial Killer nebo Měsíc autorského čtení). Sám brněnský magistrát si zpracoval v roce 2020 analýzu brněnských festivalů. Z té vyplývá, že přestože v Brně roste počet festivalů, jež jsou podpořeny  z městského rozpočtu, neroste už celková suma alokovaná do této oblasti. Domníváme se, že cesta zvyšování kvantity na místo kvality, které jsme svědky, nepřispívá k příznivému rozvoji kultury ani k účelnému nakládání s veřejnými financemi.

V oblasti brněnské kultury probíhá proces vedoucí k efektivnímu, transparentnímu a smysluplnému rozdělení finančních prostředků inspirující všestranný kulturní rozvoj. Takových cílů je dosaženo díky tomu, že se podařilo navázat  partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou sférou. Současný přístup nabourává důvěryhodnost vedoucích představitelů města i jeho orgánů a také ohrožuje budovanou důvěru mezi kulturní obcí a politiky. Jedná se o popření dosavadního vývoje směrem zpět k politickému způsobu rozhodování o veřejných zdrojích.

Udělování dotací pro brněnské hudební festivaly je silně zpolitizováno. Panuje nekoncepčnost podpory a nehledí se na doporučení odborníků. Je tu otázka, zda-li letošní postup při rozdělení 611 000 Kč byl účelný, transparentní a hodný Brna – města hudby a potencionálního uchazeče o titul Evropské hlavní město kultury. Nezávislý spolek Brno kulturní, který monitoruje schvalování dotací a rozdělování prostředků na kulturu z rozpočtu města Brna, požaduje, aby se výše zmíněnými dotacemi zabýval na svém jednání kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna a přezkoumal, jestli nedošlo k porušení právních předpisů.

Kontakt:

Matěj Nárožný
+420 720 483 364
info@brnokulturni.cz