TZ: Fair play v kultuře

Reagujeme na návrh městského rozpočtu na rok 2014, ve kterém Rada města Brna navrhuje přidělit částku pět milionů korun pro jediný projekt – Mezinárodní filmový festival Cinema Mundi, a to konkrétně v položce “Nákup ostatních služeb“ v rámci provozních výdajů Odboru kultury MMB. Zastupitelům a zastupitelkám města Brna předložíme text výzvy, kterou v současnosti podepisují osobnosti i organizace napříč kulturní obcí. Navrhujeme, aby částka pět milionů korun zůstala v rozpočtu kultury, ale byla převedena do položky, která je určena k rozdělování dotací podle schválených pravidel. Výzvu už podepsali následující kulturní subjekty: filmové festivaly Mezipatra a Jeden svět, děkan Divadelní fakulty JAMU Zbyněk Srba, divadla Feste a Ensemble Opera Diversa či nezávislá platforma informující o současném umění ArtMap. Výzvu mohou lidé i organizace podpořit na naší stránce.

Naším cílem je zajistit, aby veřejné finanční prostředky byly rozděleny transparentně žadatelům s nejkvalitnějšími projekty. „Snahu zajistit podporu filmovému festivalu chápeme. Nemůžeme ale souhlasit s tím, aby byla zajištěna takovouto netransparentní formou. Pořadateli festivalu nic nebránilo, aby svůj záměr podrobně popsal  a ucházel se o podporu města v otevřeném dotačním řízení. Jiný postup bychom proto vnímali jako účelové obcházení schválených dotačních pravidel,“ cituje David Oplatek z výzvy.

Tématu se budeme veřejně věnovat 3. prosince od 17 hodin v sále kavárny Trojka u příležitosti plánovaného „Procesu s Brnem kulturním“. Tato akce se bude konat formou soudního přelíčení, při kterém se uskuteční veřejný audit dosavadního působení naší organizace. Komunikovat budeme také s představiteli jednotlivých zastupitelských klubů

Další příležitostí pro podporu návrhu přesunučástky peti miliónů korun v rámci transparentního dotačního systému a kritikou jeho účelového obcházení,  je veřejná prezentace návrhu  rozpočtu ve středu 5. prosince od 16 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí 1.

Vyvrcholením pak bude přímá účast na jednání zastupitelstva dne 10. prosince 2013 od 8 hodin.