TZ: CHTĚL BYCH, ALE ….. NORMÁLNÍ NÁVRH PRIMÁTORA ONDERKY

Zastupitelé města Brna dnes během hlasování o výsledné podobě brněnského rozpočtu na rok 2014 rozhodli, že  5 mil. Kč původně určených na propagaci města Brna na festivalu Cinema Mundi bude přesunuto do položky rozpočtové rezervy. Primátor Onderka tak během dopoledního jednání sám sobě vymluvil svůj záměr z minulého týdne, kdy deklaroval, že chce, aby peníze zůstaly v sociálně-kulturním úseku a byly rozděleny žadatelům o dotace.

Netransparentní přidělení peněz jediné kulturní akci bez předchozího odborného posouzení, projektu a veřejné diskuze, se tedy podařilo zastavit. Navíc je zřejmé, že prostor pro navyšování peněz na kulturu v Brně je. „Budeme usilovat o další jednání s vedením města. Peníze v rozpočtu jsou. Nyní je příležitost se věcně bavit o využití těchto prostředků. Určitě nechceme, aby prostředky původně určené na kulturu nakonec skončily někde úplně jinde,“ dodal statutární zástupce sdružení Brno kulturní David Oplatek.

Při představování rozpočtu veřejnosti 5. prosince primátor Onderka na adresu pětimilionové dotace prohlásil: „Chtěl bych, aby tyto finanční prostředky zůstaly v rámci rezortu paní náměstkyně. To považuji za důležité a následně jaké návrhy budou, budeme o tom hlasovat, ale znovu říkám, měl by to být návrh, který bude normální“. Primátor tak přímo deklaroval, že podpoří návrh náměstkyně Bohuňovské, aby prostředky byly rozděleny mezi kulturu a sociální oblast v poměru dvě ku třem. Tento postoj potvrdil i oficiálním dopisem zaslaným Brnu kulturnímu a v úvodním dopoledním bloku byl argument nutnosti podpory sociální oblasti hlavním rozporným bodem mezi návrhem náměstkyně Bohuňovské a návrhu Brna kulturního.

Během jednání zastupitelstva však v bloku připomínek občanů zazněl kromě zástupců Brna kulturního a dalších příznivců brněnské nezřizované kultury i hlas pořadatele festivalu Cinema Mundi Josefa Čadíka. Ten řekl, že navrhovaných 5 miliónů pro svůj festival za těchto podmínek nechce. Jeho návrh vzal za svůj primátor Onderka a navrhl přesun těchto prostředků do rozpočtových rezerv, tedy oblasti, kterou sám spravuje. „Dnešní zasedání ukázalo, jak účelově je možné zacházet s veřejnými prostředky. Během dvou hodin přestala být situace v sociální oblasti palčivá a na kulturu bylo zapomenuto zcela. Prostředky, které mohly být využity a transparentně rozděleny, skončí v kapitole rezerva,“ upozorňuje Petra Havlíková z Brna kulturního.