Postup změny názvu o. s. na z. s. (tj. zapsaný spolek)

1. Na stránce portal.justice.cz je veřejný rejstřík.

Schránka01

2. Pod vyhledávací lištou je „Podání do veřejného rejstříku (formuláře)“, to je potřeba otevřít.

Schránka02

3. Tady vybereme inteligentní formulář.

Schránka03

4. Zvolíme změnu zapsaných údajů, vložíme IČO a dáme vytvořit návrh.

Schránka04

5. Nahrají se údaje, které už v rejstříku jsou, a my začneme vyplňovat předmětnou část.

Schránka05

6. Jediné, co měníme, je název spolku, a to kliknutím na symbol tužky v pravém horním rohu pole pro název spolku.

Schránka06

7. Zde zadáme název s koncovkou „z. s.“ nebo do názvu přidáme „spolek“ či „zapsaný spolek.“ Po vložení do formuláře to vypadá takto.

Schránka07

8. To dáme uložit pod příslušným polem a následně i na spodní části formuláře.

9.  To nás pošle na přehled a my se pustíme do závěrečné části.

Schránka08

 

10. Zde vyplňujeme pouze pole „Tento návrh podává za navrhovatele“, a to buď přes „vybrat osobu“ (pokud je osoba už v rejstříku jako např. statutární orgán zadána), nebo je třeba údaje přidat. Pokud nemáme zástupce (např. advokáta), další pole nepoužijeme.

Schránka09

11. V dalším kroku vložíme přílohu. V našem případě je to „Zápis o rozhodnutí o změně stanov,“ a to ideálně ve dvou vyhotoveních (pro jistotu, do obchodního rejstříku se to tak dřív vždy dávalo kvůli Sbírce listin.)

Schránka10

 

12. Formulář uložíme. Následně se můžeme podívat na náhled, podání si uložit (a přes kód se pak k němu libovolně vracet), případně potom vygenerovat konečné podání. K tomu je potom třeba buď připojit elektronický podpis (a podání potom lze poslat přes datovou schránku), nebo přidat ověřený podpis na vytištěný formulář a to pak zanést na příslušný rejstříkový soud (v Brně sídlí na ulici Husova).