Naše stanovisko k návrhu MMB na podporu místní kultury v době koronaviru

S pověřením cca 13 aktivních členů spolku Brno kulturní sumarizuji náš postoj k návrhu podpůrných opatření Magistátu města Brna takto:
1. Problém: Řešit podporu místní kultury (resp. fyzických a právnických osob, provozujících činnosti v kultuře), formou dotace, zvláště pak na tak nízkou částku (20-50 tis K), je zbytečně byrokraticky náročný proces:
o dokládání oprávnění čerpat + vyplnění žádosti
o Schvalovací proces
o Peníze fyzicky u žadatele nejdříve v září (?)

Řešení: Dar nebo tzv. rychlé granty

2. Problém: na koho přesně navrhovaná podpora cílí? Na profesionální soubory, nebo na amatérské či poloamatérské činnosti? Návrh se nevztahuje na ty, kteří už čerpající dotaci nad 500 tisíc Kč. Víme ale, kolik profesionálních či poloprofesionálních souborů na tuto hranici při čerpání dotace nedosáhlo (získali např. jen 300 tis Kč) a jejich přežití je tak ohroženo, protože nemají mzdu ani plat? Víme, že se v takových případech propojí čerpání navrhované dotace z MMB s navrhovanou podporou státu pro OSVČ?

Řešení: odlišit čerpání pro FO (lze tu předpokládat státní podporu OSVČ?) a PO, stejně jako pro profesionální a amatérské soubory (pro koho je práce v kultuře hlavním zdrojem obživy?)

3. Problém: navrhovaná podpora se nevztahuje na úhradu mzdových nákladů, což v řadě případů může znemožnit přežití profesionálních souborů

Řešení: do uznatelných nákladů pro čerpání podpory budou zahrnuty i mzdové náklady

Za Brno kulturní, z. s. Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.