Individuální dotace v kultuře v roce 2017

V minulých dnech jsme se zabývali znovuobnovením individuálních dotací v kultuře v Brně. Jedná se o dotace dříve označované jako „dotace typu A“, které Brno kulturní v minulosti kritizovalo. Stejně tak jsme se ozvali nyní, když jsme si individuálních doatcí v návrhu rozpočtu všimli.

Napsali jsme dopis náměstkovi pro kulturu Matějovi Hollanovi a posléze i primátorovi a Radě města Brna s žádostí o vysvětlení, který nyní zveřejňujeme:

Dotaz k individuálním dotacím na rok 2017_Brno kulturní_final

Od Matěje Hollana jsme dostali následující odpověď:

Odpověď Matěje Hollana pro Brno kulturní

S naším stanoviskem jsme vystoupili na veřejné prezentaci rozpočtu 7. 2. 2016 a konfrontovali s ním primátora Petra Vokřála.

Dále budeme apelovat na férový a transparentní postup v otázce udělování dotací a individuální dotace považujeme za férové omezit na minimum.

Navrhujeme následující postup:

Pokud mají být některé kulturní akce na nějakou dobu jmenovitě součástí rozpočtu města, je pro spravedlnost a transparentnost systému nutné, aby RMB definovala, jaká kritéria rozhodnou o akci zasluhující individuální dotaci (může to být PR dopad akce, mezinárodní přesah, přínos pro turismus, přínos ekonomických dopadů, kultivace a vzdělání společnosti, přístupnost akce pro všechny sociální vrstvy a další kritéria či jejich kombinace). Tento krok považujeme za politické rozhodnutí, které by mělo být navázáno na městské strategie. Na základě těchto kritérií by měla vybrat hodnotící komise kulturních dotací ze všech předložených žádostí o dotace ty, které takových kvalit dosahují a symbolicky je „vytáhnout“ nahoru z dotací do rozpočtu.

Současné schválené individuální doatce by měly dostat smlouvu na jeden rok a příští rok projít standardním doatčním řízením v programu „významných akcí“.