Hlasujte pro kulturu ve vizi Brno 2050

Rádi bychom vás upozornili, že právě probíhá veřejné připomínkování strategického dokumentu „Vize Brno 2050“ a jedna z hodnot je také kultura, resp. Kulturní­ město.

Proto vás prosí­me: do 21. září­ 2017 navštivte www.brno2050.cz a

1) skrolujte dolů a dejte lajk hodnotě Kulturní­ město, ať je vidět, jak je kultura pro Brno důležitá (máte celkem 5 hlasů pro 5 hodnot),

2) případně vložte komentáře a připomí­nky k hodnotě Kulturní město a další­m hodnotám a cílům.

Text a cí­le hodnoty Kulturní­ město sepsala členka Brna kulturní­ho Tereza Raabová ve spolupráci s Odborem kultury MMB. Stejný tým paralelně pracuje na oborové Strategii kulturních a kreativní­ch odvětví­ m. Brna.

Co se bude dí­t dál: vize strategie Brno2050 by měla být ještě letos schválena. Příští­ rok se začnou tvořit akční­ plány.

Oborová Strategie KKO bude pokud možno kopí­rovat postup „velké“ strategie (o tom vás budeme dále informovat).

A teď už jděte na www.brno2050.cz hlasovat a komentovat :)

Vaše

Brno kulturní­