Hlasujte pro hodnotitele kulturních dotací

Brňáci, hlasujte pro hodnotitele kulturních dotací!
Do 15. 6. 2020 mohou všichni plnoletí občané, kteří mají ověřený účet Brno iD full a trvalý pobyt v Brně, vybrat díky svému hlasu hodnotitele do komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury v 9 oblastech. V každé oblasti lze udělit pouze jeden hlas.
Brno kulturní nominovalo tyto kandidáty:
  • audiovize: Zdeňka Kujová, Miroslav Vlček
  • divadlo, performance a cirkus: David Drozd a Dora Viceníková
  • hudba
  • celoroční činnost hudebních klubů: Roman Truksa
  • kulturně vzdělávací a zájmová činnost: Eva Dittingerová
  • literatura: Jan Němec
  • podpora uměleckých řemesel a lidových tradic: Zlata Maděřičová
  • tanec: Pierre Nadaud
  • výtvarné umění, fotografie, design a architektura: Marika Kupková
Zapojte se do utváření kultury v Brně! Online hlasování probíhá zde: https://www.brnoid.cz/cs/index.php?controller=poll-culture