Brno kulturní se připojilo ke kampani #zakreativnicesko. Ta bojuje o finance pro kulturní a kreativní sektor

banner_645_317

Brno kulturní přidalo svůj podpis k otevřenému dopisu kampaně #zakreativnicesko. Za kampaní stojí komunikační platforma Kreativní Česko pod státní příspěvkovou organizací Institut umění – Divadelní ústav a cílem je podpora kulturních a kreativních odvětví v rámci Národního plánu obnovy.

Ministerstvo kultury ČR z Národního plánu obnovy pro oblast kulturního a kreativního sektoru žádá celkem 8,2 miliardy korun, rozdělené do čtyř obecných oblastí:

1. Rozvoj regionální kultury a kulturního kreativního odvětví (4,5 mld.)
2. Modernizace a digitalizace kulturních kreativních odvětví (1,5 mld.) – digitalizace (500 mil.);
technologická modernizace kulturních institucí (500 mil.); investiční projekty pro divadla (300 mil.); internacionalizace (200 mil.)
3. Reformy/transformace Ministerstva kultury ČR (433 mil.)
4. Kulturní a kreativní odvětví (1,8 mld.) – příspěvek do rozpočtu Státního fondu kinematografie v pokrizových letech 2021–2023 a jeho transformace na Fond audiovize (750 mil.); kreativní vouchery (610 mil.); financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních center (150 mil.); zvyšování odbornosti a síťování (250 mil.); mapování kulturních kreativních odvětví (20 mil.); vznik komunikační platformy (20 mil.)

Ministerstvo kultury navrhlo podpořit jak část komerční, tak neziskovou, nicméně vláda právě neziskovou část zatím vyřadila – a z navržených cca 8 miliard tak v návrhu zůstává částka 2,5 miliardy (bez podpory regionů a digitalizace kultury).

V pátek 4. prosince 2020 byl původní návrh představen odborné kulturní veřejnosti a zástupcům z regionů na online setkání. Klíčové politické rozhodování se očekává na konci února 2021, a proto i ministr kultury Lubomír Zaorálek vyzval účastníky k jednotné a silné lobby pro posílení pozice kultury v rámci Národního plánu obnovy.

Kultura v Česku je dlouhodobě podfinancovaná. Každoročně zdaleka nedosahuje ani na slibované 1 % ze státního rozpočtu. Od roku 2006 tak byla kumulovaně připravena o 150 miliard korun. V balíčku React EU nebyla zahrnuta vůbec a její dosah na Strukturální fondy byl dosud zanedbatelný. Žádáme proto vládu, aby nyní nesnižovala rozpočty plynoucí do kulturního a kreativního sektoru. Peníze, které vláda do kultury investuje, se české společnosti mnohonásobně vrátí,“ říká Lucie Ševčíková z iniciativy #zakreativnicesko.

Kulturní a kreativní sektor generuje v EU 5,3 % HDP, tedy násobně více ve srovnání s výdaji, které do něj směřují. Vytváří pracovní místa, produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, přitahuje turisty i zahraniční investory a přispívá k regionálnímu rozvoji.

Kultura je základním prvkem naší společnosti, politiky však dlouhodobě přehlíženým. Přesto se jedná o dobrou investici nejen z ekonomického pohledu, jde také o investici do mezinárodní image Česka. Pokud se v posledních letech mluvilo v zahraničí o Česku, bylo to mimo jiné díky sošce Oscara pro film Dcera či videohře Beat Saber.

Ambasadorka výzvy Zdeňka Hubáček Kujová z Jihomoravského inovačního centra a zároveň členka Brna kulturního dodává: „Kreativita je podmínka pro evoluční posun do další fáze. Ať již má umění, kultura a kreativita svou společenskou hodnotu, souběžně s ní jde i hodnota ekonomická. V Evropě pracuje v kreativních odvětvích 12 mil. lidí, finanční obrat byl v roce 2019 u hlavních činností kulturních a kreativních odvětví přes 640 mld. eur. Je to oblast, která byla covidem zasažena mezi prvními, bude mezi posledními znovu otevřenými. Cílené investice z Národního fondu obnovy do kultury a kreativních odvětví se budou aktivně podílet na oživení ekonomiky – a také na vizi transformace člověka a společnosti.“

Kulturní sektor je vedle cestovního ruchu nejpostiženějším odvětvím koronavirové epidemie. Jedná se o ekosystém, který zahrnuje řadu kulturních institucí, inovativních firem, uměleckých a technických profesí či památkovou péči. Nejedná se pouze o divadelníky nebo výtvarníky, ale také o filmaře, designéry, hudebníky, muzikálové tvůrce, herní vývojáře a další kreativce. Iniciativa #zakreativnicesko tak v celé šíři zastupuje zájmy mainstreamové i alternativní kulturní a kreativní sféry.

Nechceme zabetonované, ale kulturní a kreativní Česko.

Pdf znění otevřeného dopisu: Výzva_#zakreativnicesko_unor2021

Ke kampani se přidalo například i statutární město Brno, Česká obec hudební, SČKN – Svaz českých knihkupců a nakladatelů, AHP – Asociace hudebního průmyslu, APPOK – Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury, Asociace nezávislé hudby, Asociace producentů v audiovizi – APA, DAMU, Kancelář Kreativní Evropa nebo Svaz autorů a interpretů.
Celé znění otevřeného dopisu společně s přehledem všech signatářů výzvy naleznete na webových stránkách www.zakreativnicesko.cz.