Brno kulturní bije na poplach pro Činoherní studio!!

Brno kulturní odmítá rozhodnutí Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Brno kulturní se připojuje k protestům proti rozhodnutí ústeckých zastupitelů, kteří prakticky ze dne na den změnili systém podpory činohry. Svým nepromyšleným jednáním přivodili existenční potíže významné místní divadelní scéně – Činohernímu studiu, kterému nyní hrozí zánik.

Kultura totiž skýtá lidem v jejich volném čase nejen zábavu, prostor pro kreativitu a reflexi společenských problémů, ale může jim pomoci identifikovat se svým městem, podpořit integritu a rozvoj území i cestovního ruchu.

Brno kulturní vždy podporovalo transparentní nastavení grantových systémů v oblasti podpory kultury. V Brně se nám to ve spolupráci s místními aktéry daří.  Nyní vyslovujeme podporu kolegům v Ústí nad Labem, kteří usilují o totéž a připojujeme se k jejich požadavkům v tomto znění:

  1. zrušit stávající výběrové řízení – z důvodu špatného načasování a nemožnosti naplnit grant za uvedené finanční prostředky
  2. zajistit financování činosti Činoherního studia pro rok 2014 formou dotace
  3. v dialogu vytvořit smysluplný víceletý grantový systém, který by od roku 2015 zajistil udržitelné financování ústeckých divadel