20. 5. 2012 Zájem o účast v Koordinační skupině pro kulturní politiku předčil očekávání

Sdružení Brno kulturní vyzvalo veřejnost k navržení tří kandidátů, kteří budou v nově vznikající Koordinační skupině pro kulturní politiku v Brně zastupovat městem nezřizované kulturní organizace.

„Aby byl zajištěn transparentní výběr, z něhož vzejdou ti nejlepší zástupci s širokou podporou brněnské kulturní veřejnosti, rozhodli jsme se místa v koordinační skupině obsadit prostřednictvím veřejných voleb“, říká za Brno kulturní David Oplatek.

Kandidáti do voleb se hlásili buď sami nebo byli navrženi veřejností. Zájem předčil očekávání: na kandidátní listině je celkem 17 kandidátů.


„Profesní profily kandidátů a odpovědi na otázky týkající se jejich priorit a motivace k práci v koordinační skupině postupně uveřejňujeme na našich facebookových a webových stránkách“, doplňuje Pavla Spurná.

Volby proběhnou v úterý 22. května od 18.00 v sále kavárny Kunštátská trojka na Dominikánské ulici. Každý z kandidátů dostane 2 minuty na to, aby představil,  čeho by chtěl působením v Koordinační skupině dosáhnout.

Účastníci setkání, kteří se zaregistrují jako voliči, pak budou vybírat tři z kandidátů. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně.

Brno kulturní nebude mít v Koordinační skupině svého zástupce. „Svou kandidaturu stahuji, je dostatek kvalitních osobností, které mají zájem aktivně pracovat. Dohodli jsme se v rámci sdružení, že se budeme soustředit více na přípravu konkrétních návrhů, vytváření oborových podskupin, debat a propojování lidí v kultuře a umění,“ řekl Petr Jan Kryštof.

Co je Koordinační skupina pro kulturní politiku

Poslání skupiny: Posláním skupiny je vytvářet partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou správou, podporovat a zajišťovat jejich dlouhodobě udržitelnou vzájemnou komunikaci a spolupráci a vypracovat vizi kulturní politiky města Brna. Ve svém poslání navazuje na poradní sbor Rady města Brna pro kulturní politiku. Smyslem a podmínkou tohoto partnerství a vzájemné spolupráce je shoda na navrhovaných prioritách a strategických cílech rozvoje kultury ve městě Brně.

Cíle koordinační skupiny

– revize a úprava návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace,
– vypracování cílů kulturní politiky města Brna či akčních plánů na určité období,
– změna grantového systému,
– příprava projektu dlouhodobé platformy spolupráce