World Café 02: Změna grantového systému v Brně

Brno kulturní Vás zve 31. října 2012 v 18.00h do Domu umění na již druhý diskuzní večer World Café na téma změna grantového systému ve městě Brně.

Registrace nutná na info@brnokulturni.cz

Tematické okruhy k diskusi naleznete ZDE. Konkrétní otázky rozhodně nejsou uzavřené, mají sloužit především pro snazší rozproudění debaty a také pro Vaši přípravu. O změně grantových pravidel je nutné uvažovat v kontextu nového občanského zákoníku, který upravuje mimo jiné též statut a hospodaření neziskových organizací. Pro lepší orientaci přikládáme výňatek ze zákoníku.

Debata bude probíhat v pěti až osmičlenných skupinkách tak, aby každý měl dostatek prostoru. Každému ze dvou témat bude vymezeno 40 minut. Rádi bychom zdůraznili, že diskuse nemá být konfrontací zúčastněných, nýbrž vzájemným nasloucháním názorům, potřebám a možnostem. V prosinci 2012 a v únoru 2013 budeme prostřednictvím dalších setkání v debatě pokračovat.

Přibližný časový harmonogram World Café dne 31.10.

18:00 prezence

18:30 zahájení akce

–          vysvětlení způsobu diskuse

–          stručný úvod do současného dotačního systému MMB

18:45 Téma 1 – stručný úvod moderátora

19:30 přestávka

19:50 Téma 2 – stručný úvod moderátora

20:30 Závěrečné shrnutí

21:00 Ukončení akce