TZ: Změnu dotací pro kulturu provází kontroverze

Koordinační skupina dne 16. září projednala změnu pravidel poskytování dotací pro kulturu. Nová pravidla zavádí podstatné změny jako víceleté granty, proplácení mezd a honorářů a hodnotící komise. Na změně se podíleli odborníci, úředníci i politici za účasti veřejnosti. Nesouhlas politiků se složením hodnotící komise a obava ze ztráty vlivu ale vedly k měsíčnímu zdržení přijetí změny. Návrh změny Rada města Brna opět projedná dnes, tedy ve středu 18. září.  

Koordinační skupina projednala změnu pravidel kulturních dotací. Nová pravidla zavádí podstatné změny jako víceleté granty, proplácení mezd a honorářů a hodnotící komisi.

Zavedení nového dotačního programu pro kulturu se ale zbytečně o měsíc opozdilo. Primátor Onderka odložení začátkem září zdůvodnil „množstvím připomínek od politických stran i odborů magistrátu“.

Po měsíci, kdy na světlo vyšel přepracovaný návrh, to vypadá, že hlavním důvodem zdržení a změn je obava politiků z odborné hodnotící komise. V původním návrhu mělo tuto komisi tvořit 9 až 11 odborníků a 2 zastupitelé. Ve výsledku však převážila obava radních nad ztrátou vlivu a tak byl předložen návrh nový, kde (maximálně) 11 odborníků bude přečísleno 13 politiky – členy magistrátní Komise kultury.

Primátorovy důvody nelze považovat za věrohodné a konkrétní. Politické strany a magistrát ale mohli podobu návrhu ovlivňovat v Koordinační skupině pro Program rozvoje kultury nebo v Komise RMB pro kulturu, kterou začátkem srpna návrh prošel bez problému.

„Jsme svědky bagatelizace odbornosti hodnotící komise, snížení celkového průměru odborníků. Fakticky jde o rozšíření komise RMB pro kulturu, nikoli o zavedení hodnotící komise jako takové. Ať město řekne přímo, že se bojí odborníků a nekamufluje. Obava politiků ze ztráty vlivu způsobila zbyteční zdržení,“ reaguje na změnu teatrolog Martin Bernátek.

David Oplatek za Brno kulturní dodává: „V Praze je grantová komise patnáctičlenná. Čtrnácti odborníkům předsedá jeden zastupitel. Netušíme, odkud pramení obava ze ztráty vlivu. Návrh hodnotící komise má pouze doporučující charakter. Konečné schválení dotací přece vždy zůstane v rukou zastupitelů.“

Člen Koordinační skupiny, muzikolog Viktor Pantůček má k nové komisi smířlivější postoj:

„Takto postavenou komisi, tedy složenou z odborníků i členů Komise RMB pro kulturu, nepovažuji za systémově špatnou. Vlastně je logické a korektní pokud „komisaři“, kteří jsou za jednotlivé strany za kulturu zodpovědní, o kultuře v Brně skutečně rozhodují. Velmi důležité je, že tak činí na doporučení a v přímé konfrontaci s odborníky, což může zaručit, že o podpoře či nepodpoře projektu bude rozhodnuto na základě umělecké, kulturní hodnoty a nikoliv například dle osobních preferencí. Prakticky se pouze obávám statistiky, tedy změn, které zřejmě nastanou v seznamu vytvořeném odborníky po započítání jednotlivých formulářů od členů Komise RMB pro kulturu a je zřejmé, že to nemusí být způsobeno hned záměrem někoho poškodit, ale to se musí asi vyzkoušet.“

V případě schválení nových pravidel čeká žadatele o dotace rok „v záběhu“. Politické strany by proto měly své připomínky předložit k veřejné diskuzi. Příprava návrhu změny začala spoluprací odborníků, politiků a veřejnosti a měla by takto pokračovat. Rozdílnost názorů je přirozená, naopak je nepřirozené, pokud veřejnosti zvolený politik své přesvědčení prosazuje zákulisní cestou.