TZ: World Café 02: Nastolení zásadních otázek, politikové mají o čem přemýšlet.

Dne 31. října 2012 proběhlo v Domě umění World Café 02, veřejná diskuse na téma změna grantového systému ve městě Brně. Sešlo se třicet účastníků, kteří rokovali v sedmičlenných skupinkách. Zvolený formát se osvědčil, poněvadž umožnil věcnou názorovou polemiku mezi úředníky, představiteli akademické obce, zástupci několika příspěvkových organizací a aktéry nezřizované sféry.

Politikové byli zastoupeni minimálně, z řad současné vládnoucí koalice nedorazil nikdo. Atmosféra byla přátelská, byť často diskutující nezastávali souhlasná stanoviska. Vyjma jediného: odpovědnost a vůle ke změnám leží na politicích.

Během dvouhodinového časového limitu rozhodně nebyla témata vyčerpána. Nicméně vyvstaly konkrétní otázky a návrhy. Předběžně jsme je shrnuli do pěti okruhů:

•         Změny ve struktuře a účelnosti stávajícího dotačního systému

•         Rozšíření stávajícího dotačního systému

•         „Osvěta“ čili inspirace v jiných městech

•         Konkrétní příklady dobré praxe (zkušenosti diskutujících)

•         Spolupráce nezřizované sféry a příspěvkových organizací

Záznamy nyní analyzujeme a v co nejbližší době budeme výsledky prezentovat veřejnosti i městským orgánům. Výstupy nemají charakter požadavků, na kterých se shodli všichni zúčastnění. Smyslem je nastolení klíčových otázek, které by měly být dále hlouběji rozebírány. Politická reprezentace by měla širokou diskusi reflektovat a ideálně se do ní aktivně zapojit věcnou argumentací.

Tématu grantového systému věnujeme World Café 04 v únoru 2013. Do té doby je potřeba posílit zapojení dalších oborů umění a kultury, čemuž se intenzivně věnujeme.

V mezidobí pořádá Brno kulturní World Café 03 na téma fundraising neziskových organizací. Předběžný termín je 4.12. 2012. Předcházet mu bude přednáška dr. Julie Pietroburgo, Ph.D. (University of Illinois, USA) s názvem „Fundraising for Culture Projects“, která se uskuteční 26. 11. 2012 (místo bude upřesněno).

 

Fotografie: Jakub Jíra