TZ: Rovní a rovnější: Rok a půl připravovaný grantový systém hrozí blamáží

Transparetnost nového dotačního systému v oblasti kultury je ohrožena. V rozpočtu města Brna na rok 2014 se položka Nákup ostatních služeb navýšila o 5 miliónů, které budou patřit filmovému festivalu Cinema Mundi. Ten v minulých letech získával finance na svůj provoz z řádného dotačního řízení. Pokud tuto položku v rozpočtu schválí Rada města Brna na svém dnešním zasedání a Zastupitelstvo města Brna na zasedání 10. prosince, bude to vůči ostatním žadatelům o dotace, kteří musí předložit projekty k odbornému posouzení a budou se všichni ucházet jen o 12 miliónů korun, velmi netransparentní krok.

V současné době prochází schvalováním brněnský rozpočet na rok 2014. Pro modernizovaný transparentní dotační program v oblasti kultury se počítá s necelými 12 miliony korun. Mimo to však byla výrazně navýšena položka Nákup ostatních služeb v oblasti kultury, která má ze 726 tis. Kč v roce 2013 nabobtnat na 5 805 tis. Kč v roce příštím. Přičemž celých 5 miliónů korun z této částky je plánováno použít jako nákup propagace města na filmovém festivalu Cinema Mundi. Festival Cinema Mundi se v minulých letech běžně účastnil dotačního řízení, kde získával peníze na svou realizaci.

„Tento postup bychom vnímali jako jasné zpochybnění transparentního dotačního systému, který byl na půdě Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury připravován více než rok. Byl by to jasný signál, že v Brně osobní styky stále přinesou více financí než kvalita projektu,“ říká David Oplatek ze sdružení Brno kulturní.

Tuto situaci je však stále možné uspokojivě a jednoduše vyřešit.

„Rozpočet města Brna na rok 2014 je stále v návrhu a je možné jej měnit. Navrhujeme proto, aby částka 5 milionů korun byla převedena do dotačního programu v oblasti kultury a byla rozdělena transparentně žadatelům s nejkvalitnějšími projekty. Cinema Mundi samozřejmě může svou žádost podat také,“ navrhuje řešení Oplatek.

Co přinesla změna grantového systému v městě Brně:

Od letošního roku jsou žádosti rozčleněny do jednotlivých kategorií dle typu činnosti(např. hudba, audiovizuální tvorba). Tímto krokem budou jasně vymezeny podporované oblasti a konkurence v rámci ní. Zpřesní se také kritéria hodnocení žádostí, která budouposuzována bodově tak, jak je to u grantových systémů např. v Plzni nebo v Praze. Nově upřesněná hodnotící kritéria umožní městu lépe určit, jaký typ kulturní produkce poptává a jaké cíle v oblasti podpory kultury má. Nárůst počtu odborníků ve výběrové komisi by měl zajistit obohacení dosavadního úřednického a politického způsobu rozhodování o odborné posouzení a tím posílit transparentnost rozhodovacího procesu.