TZ: Rada města Brna jde opět vstříc klientelismu

Brno a kulturní dotace: Dva kroky před, jeden zpátky

Rada města Brna jde opět vstříc klientelismu 

Rada města Brna dnes, 16. července, schválila úpravu podmínek žádání o kulturní dotace v Brně. Kromě drobných změn, které povedou ke zpřehlednění a menší administrativní náročnosti systému, schválila ale také možnost podpořit magistrátem vybrané kulturní akce bez odborného hodnocení. To zavdává prostor ke klientelismu a netransparentnosti. Stalo se tak po deseti měsících bezproblémového fungování nového dotačního systému.

Změny vychází z návrhů odborné hodnotící komise. Její podněty ke zlepšení systému si však magistrát vyložil po svém. Návrhem hodnotící komise bylo vyčlenit některé důležité kulturní akce a přidělovat jim podporu ve zvláštním režimu. Akce měly být vybrány odbornými hodnotiteli a do režimu zvláštní podpory včleněny na časově omezenou dobu. „V našem uvažování šlo o to, aby akce, u kterých panuje mezi odbornými hodnotiteli všeobecná shoda o jejich kvalitě a přínosu pro město, byly vyčleněny ze seznamu akcí, které soutěží o peníze a ve zvláštním režimu dosáhly na podporu města. Nemělo by to ale znamenat, že v takovém režimu setrvají věčně. V každém roce by odborní hodnotitelé měli mít možnost seznam prioritních akcí připomínkovat a revidovat,“ vysvětluje záměr hodnotící komise její člen Rostislav Koryčánek. Odbor kultury se místo to rozhodl znovu zavést tzv. dotace typu A. U těchto dotací budou o přidělení podpory a její výši rozhodovat výhradně politici. Poradní orgány se o rozdělených penězích nemusí vůbec dozvědět.

Do budoucna tak znovu hrozí problémy s průhledností financování živé kultury. Úprava konzervuje systém a vytváří prostor pro klientelismus. Žádný nový projekt se nebude moci stát prioritním jinak, než udržováním dobrých vztahů s politiky. Podobným způsobem měly být v minulosti podpořeny například projekty „Kolega Mela Gibsona“ nebo filmový festival Cinema Mundi. „Toto řešení je ústupkem od transparentního směřování dotační politiky. Standardní by bylo vytvořit pro velké projekty transparentní otevřenou výzvu s odbornou hodnotitelskou komisí tak, jak se to podařilo pro rok 2014,“ uvádí člen Koordinační skupiny pro kulturu Viktor Pantůček.

Odborná hodnotící komise v komunikaci s magistrátem jmenovala konkrétní projekty, na jejichž významu pro město se shodla. Jednalo se například o Měsíc autorského čtení či hudební festival Jazzfest. „Brno kulturní bude bedlivě sledovat, zda v tomto speciálním režimu budou opravdu podpořeny odbornou komisí jmenované akce. Nebo jestli finance dostanou projekty, které si podporu vylobbují u politiků,“ dodává k tématu za Brno kulturní Petra Havlíková.