TZ: PODPORA DEMONSTRACE „ZACHRAŇTE KULTURU“

PODPORA DEMONSTRACE „ZACHRAŇTE KULTURU“

Ve čtvrtek 14. února v 16 hodin se před Ministerstvem kultury ČR na pražském Maltézském náměstí koná demonstrace proti nekoncepčnímu řízení resortu a především proti likvidačním škrtům, které mají zasáhnout oblast grantů na tzv. živou kulturu. Organizátorem demonstrace je iniciativa Zachraňte kulturu 2013.

Občanské sdružení Brno kulturní, jako zástupce místní nezávislé scény, sdílí s pořadateli nedůvěru v současné vedení ministerstva a vyjadřuje demonstraci podporu.

„Domnívám se, že demonstrace je zásadní jak ve spojení kulturní veřejnosti napříč republikou, tak ve výzvě ministryni k řešení problémů, anebo odstoupení. Demonstrace je zároveň závazkem k tomu, aby si kulturní obec v případě nenaplnění požadavků skutečně odchod ministryně vynutila. Dalším krokem by potom mělo být systematické vyjednávání se Starosty a nezávislými o novém vedení. A protože paní Hanáková několikrát prokázala, že „neumí“, je mojí kandidátkou na novou ministryni paní Yvona Kreuzmannová.“

Jiří Honzírek, Brno kulturní

Symbolem demonstrace se díky heslu „Živá kultura už jenom v jogurtech“ stal obyčejný jogurt.

HAPPENING

Množství Brňanů by rádo demonstraci podpořilo, ovšem není pro ně možné odjet do Prahy. Brno kulturní tedy pořádá setkání podporovatelů demonstrace zítra v 16 hodin mezi kinem ART a obchodem s potravinami Brněnka. Happening prostřednictvím nákupu a konzumace jogurtů podpoří v čase demonstrace pražské kolegy a kolegyně. Srdečně zveme brněnskou kulturní veřejnost!

Projekty tzv. živé kultury zahrnují nezávislá divadelní a taneční představení, výstavy výtvarného umění, koncerty a festivaly, vydávání kulturních časopisů, autorská čtení, literární festivaly a mnohé další aktivity. Peníze na tyto projekty jsou rozdělovány v otevřených grantových soutěžích pomocí odborných grémií. Ministerstvo kultury ve snaze odvrátit protest umělců vyvěsilo minulý týden na svých webových stránkách informaci, že k navýšení prostředků na granty dojde – neuvedlo však žádnou částku. Demonstrace ovšem podle organizátorů proběhne za každých okolností.

„Chceme upozornit na dlouhá léta opomíjenou oblast živého umění a jeho permanentní podfinancování od roku 2008. Proto má demonstrace smysl,“ říká zástupce iniciativy Adam Borzič. Rozpočet ministerstva pro letošní rok počítá s částkou 280 410 000 Kč, což je téměř o sto miliónů méně než v loňském roce, kdy bylo rozděleno 372 248 000 Kč.

Petr Jan Kryštof

Brno kulturní

www.brnokulturni.cz

tel.: 776107855