TZ: Nový dotační systém obnažil dramatické podfinancování kultury

NOVÝ DOTAČNÍ SYTÉM OBNAŽIL DRAMATICKÉ PODFINANCOVÁNÍ KULTURY 

Na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se uskutečnilo 15. dubna, byly schváleny letošní brněnské dotace pro kulturu. Podpořena byla přibližně třetina došlých žádostí. Mnoho kvalitních projektů však nebylo podpořeno buď vůbec, nebo dostaly jen část žádaných prostředků. To odhaluje podfinancovanost nezřizované kultury v Brně. „Pokud bychom dali žádanou částku všem kvalitním projektům v oblasti hudby, rozdali bychom devět a půl miliónu. Mohli jsme však rozdělit jen něco přes tři milióny,“ shrnuje situaci jeden z hodnotitelů v oblasti hudby Vladimír Strakoš.

Přibližně třetina projektů byla podpořena vyššími částkami než dříve. V minulosti dostala nějakou dotaci většina projektů, jednalo se ale o výrazně nižší částky. Zároveň však úspěšným žadatelům nebyla přiznána plná výše požadovaných příspěvků. Mnoho kvalitně zpracovaných žádostí dotaci nezískalo vůbec. „Nový způsob opřený o kvalitativní bodování obnažil, jak dramaticky je nezřizovaná kulturní sféra podfinancována. Započatá změna dotační politiky může do budoucna fungovat jedině v případě, že bude navýšen objem rozdělovaných prostředků,“ shrnuje situaci Petr Jan Kryštof z Brna kulturního.

Jednou z nejdůležitějších změn nového dotačního systému je hodnocení odbornou komisí. V té letos zasedlo jedenáct kvalitních odborníků, mimo jiné bývalý ředitel Domu umění Rostislav Koryčánek či současná umělecká šéfka Divadla Na zábradlí v Praze Dora Viceníková. „Takřka čtyři sta žádostí četlo jedenáct odborných hodnotitelů a všech třináct členů kulturní komise. Tito lidé mají perfektní přehled o tom, co se v brněnské kultuře děje. Už jen tento prostý fakt je skvělým výsledkem nového dotačního systému, protože zakládá věcnou diskusi nad budoucím vývojem dotační politiky města,“ doplňuje Viktor Pantůček, člen Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna.

Skutečným historickým průlomem však je, že politická reprezentace respektovala bodování projektů odbornou hodnotící komisí. „Zástupci politických stran byli od začátku vtaženi do diskusí s hodnotiteli, celý náročný proces hodnocení absolvovali spolu s námi. Výsledek je tak naším společným úsilím a díky tomu nedošlo k politickému ovlivňování,“ uvedl další člen odborné komise Rostislav Koryčánek. O nových poměrech svědčí například to, že poprvé od roku 2008 získal dotaci Queer filmový festival Mezipatra.

Ve středu 16. dubna se uskutečnilo jednání Brna kulturního rozšířené o hosty z řad hodnotitelské komise, žadatelů a spolupracovníků přípravné fáze změny grantového systému. Výstupem je například zjištění, že nový dotační systém má řadu nešvarů administrativního a technického charakteru. I přes velké úsilí úředníků na Odboru kultury MMB se tak letošní vyhlášení výsledků o měsíc opozdilo. Brno kulturní je připraveno se na tomto procesu podílet stejně jako dříve na celé změně systému.