TZ: Nová podoba grantového systému města Brna na spadnutí

V Brně se v následujících měsících chystá změna dotačního systému v oblasti kultury. Pracovní skupina pro změnu grantového systému při Koordinační skupině pro kulturní politiku města Brna se v současnosti zaměřuje na změnu grantového systému v oblasti kultury. Členy a členku skupiny za nezřizovaný sektor jmenovalo Brno kulturní na základě veřejných voleb. Debata nad novým grantovým systémem se konala na v pořadí čtvrtém World café, které se uskutečnilo ve středu 27. února v Domě umění.

Výsledek této debaty naleznete k přečtení ZDE.

Pracovní skupina pro změnu grantového systému spolu s odborem kultury nyní vyjednává konkrétní změny v grantovém systému, které by měly být připraveny koncem dubna. Pokud se vše podaří, budou změny v následujících měsících schváleny a začnou platit už pro letošní žádosti o kulturní dotace. „World café bylo pro nás – zástupce nezřizované scény v Koordinační skupině – jedinečnou možností, jak změny grantového systému probrat s kulturní veřejností. Navrhli jsme změny v hodnotících kritériích pro udělení grantu a získali vazbu od nezřizované scény,“ shrnuje přínos World café člen Koordinační skupiny za nezřizovanou scénu Pavel Baďura.

World café bylo jednou z posledních možností k debatě nezřizované scény a veřejnosti nad chystanými změnami. „Byla to jedinečná možnost mluvit o změnách v grantovém systému a ujasnit si, které změny jsou pro nás klíčové a jak by měl grantový systém následně vypadat. Není sice zřejmé, jestli se tyto změny podaří prosadit, ale už formulace směru, kterým by se měla grantová politika vydat, je pro nás důležitá,“ objasňuje za Brno kulturní Jiří Honzírek.

Mezi témata, která v diskuzi rezonovala nejčastěji, patřilo téma hodnotících kritérií a toho, která jsou pro kulturu klíčová, systém hodnocení dotací a například otázka expertního posouzení žádostí a složení expertních komisí. Důležitá se také ukázala otázka evaluace projektů a podpora transparentnosti celého systému. Shrnutí výsledků diskuze naleznete v příloze tiskové zprávy. „Jedná se pro kulturní sektor o klíčová témata, která do teď nebyla řešena. Tyto témata se na základě našich analýz ukázaly jako nejdůležitější pro lepší nastavení brněnské kulturní dotační politiky, proto jsme je chtěli probrat se všemi aktéry brněnské kultury,“ vysvětluje Honzírek.

Čtvrté World café se konalo nejen v době projednávaných změn v grantovém systému, ale také v době, kdy město Brno vypovědělo smlouvu s Wannieck Gallery a vyvolalo tím další vlnu zájmu o kulturní politiku města. Brno kulturní o.s. svou činností usiluje o dialog mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a Magistrátem města Brna. Projekt World Café je diskuzní metoda vycházející z řízených rozhovorů ve skupinách. World Café 04 je realizováno jako součást projektu World Café, který je podpořen Nadací VIA.