TZ: Brno kulturní vyzývá politiky: Berte kulturu poctivě!

Koncepční dokument rozvoje kultury. Více peněz pro živou nezřizovanou kulturu. Postavení Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. Brno kulturní dnes představilo Několikatero brněnské kultury. K sedmi tezím, které vznikly z diskuze s kulturními představiteli v Brně, se budou politici přihlašovat podobně, jako tomu bylo v případě Rekonstrukce státu. Několikatero slouží pro lepší orientaci občanů v komunálních volbách.

Kulturní politika v Brně je i ze strany Brna kulturního kritizována za to, že je nekoncepční, jednotlivé subjekty spolu nekomunikují a řídí ji nekompetentní lidé. Stejně tak volební programy jsou v částech věnovaných kultuře často vágní a nicneříkající. „Rádi bychom do příštího volebního období vstoupili s jasnější představou, co nás v oblasti kultury čeká a jaké projekty chce která strana podpořit, které naopak ne. Bereme to také jako příležitost pro voliče zorientovat se v kulturní nabídce politických stran a hnutí,“ objasňuje motivaci kampaně Petra Havlíková z Brna kulturního.

Několikatero brněnské kultury se zaměřuje na několik oblastí: Obecné směřování kulturní politiky v Brně, zlepšení podmínek pro fungování příspěvkových organizací v kultuře, spolupráci města s nezřizovanou kulturní scénou či strategické investice do kulturního rozvoje. „Za důležitý považujeme bod, který vyzývá k navýšení dotačních programů v oblasti kultury na 30 miliónů korun,“ přibližuje Havlíková.

Jednotlivé teze jsou následující:

  • Podpořím lepší financování nezávislé kultury, umění, zájmových aktivit a neziskového sektoru.
  • Vytvořím Kreativní centrum v bývalé káznici na Cejlu na základě studie jeho proveditelnosti.
  • Podpořím kandidaturu Brna na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a do konce roku 2017 zahájím přípravu na toto klání.
  • Založím rady kulturních příspěvkových organizací a rozšířím pravomoci a složení nynějších dozorčích rad.
  • Zajistím důvěryhodnost a odbornost výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací.
  • Nechám vypracovat koncepční dokument rozvoje kultury v Brně (na 10 let) včetně formulace krátko/středně/dlouhodobých cílů se stanovenými osobami/institucemi odpovědnými za jejich splnění.
  • Zachovám funkční Koordinační skupinu pro kulturu.

Brno kulturní oslovuje lídry kandidátek i kandidující osobnosti, které se zabývají kulturou, a vyzývá je k podpoře. Kampaň podporují také nezávislé kulturní osobnosti i lidé z příspěvkových organizací. Například ředitel Národního divadla Martina Glasera v této souvislosti uvádí: „Iniciativu Brna kulturního vítám jako snahu definovat jasné a dlouhodobé podmínky pro rozvoj kultury v Brně. Tyto teze by měly být východiskem pro erudovanou diskusi a nastavení stěžejních parametrů pro fungování oboru. Za klíčové pokládám, aby město konkrétně definovalo rozsah veřejné kulturní služby (ať již v sektoru zřizované či nezřizované sféry), kterou chce obyvatelům Brna poskytnout. Ruku v ruce s tím musí jít garance odpovídající finanční podpory, která umožní realizaci této služby v požadované kvalitě.“

Kompletní text Několikatera brněnské kultury

Krátká verze