Stanoviska iniciativy Brno kulturní k jednání s MMB

Dne 23. března 2012 ve 13.00 proběhlo jednání iniciativy Brno kulturní (Oplatek, Bernátek) s Magistrátem města Brna (Bohuňovská, Michalík).

Závěry jsou tyto:

  • Brno kulturní nesouhlasí se současnou podobou dokumentu Programu rozvoje kultury, a to zejm. v současném rozvržení tří prioritních os v návrhové části:

1. Infrastruktura a financování;

2. Propagace, marketing a spolupráce;

3. Cestovní ruch a kulturní destinace.

  • Brno kulturní bude dále vyvíjet aktivity v mapování brněnské nezávislé i zřizované kulturní scény a organizování diskuzí nad problematickými otázkami (viz World Café ze dne 19. 3. a další plánované akce).

  • Na základě rozporů mezi Brnem kulturním a MMB ohledně dalšího nakládání s dokumentem Programu rozvoje kultury se MMB rozhodl veřejné projednávání o zapracování připomínek veřejnosti přesunout na pozdější termín. Podle Brna kulturního by se ale veřejnost měla o konkrétní podobě zapracování připomínek do tohoto dokumentu dozvědět co nejdříve.