Prohlášení zástupců „nezřizované scény“ v Koordinační skupině pro kulturní politiku

PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ “NEZŘIZOVANÉ SCÉNY”

Jako zástupci tzv. nezřizované scény v Koordinační skupině bychom rádi napravili různé
dezinterpretace a ze souvislostí vyjmutá fakta, jež poslední dobou zaznívají v diskusi zástupců města s rozhořčenou kulturní obcí ve městě Brně. Ať již jde o debaty o širším směřování kultury ve městě, nebo o cílené konkrétní výzvy. Považujeme za nutné deklarovat naše stanovisko k působení v Koordinační skupině!
Koordinační skupina byla zřízena za účelem revize a nápravy dokumentu Program rozvoje
kultury města Brna a jeho evaluace, vypracovaného na objednávku Statutárního města Brna společností DHV CR, spol. s r. o. v roce 2012. Dokument byl ihned po svém zveřejnění kritizován a připomínkován odbornou i laickou veřejností zastoupenou jak občanským sdružením Brno kulturní, tak při veřejném slyšení.

Jmenovaní zástupci nezřizované scény Monika Šimková, Pavel Baďura a Viktor Pantůček, kteří byli vybráni veřejnou volbou z popudu iniciativy Brno kulturní, ihned poté, co byl široce kritizován a připomínkován odbornou veřejností “Program rozvoje kultury Města Brna a jeho evaluace”, se přesto dobrovolně hlásí k této funkci koordinační skupiny.

Zejména z důvodu nesouhlasu s výše zmíněným dokumentem iniciovali zástupci “nezřizované scény” šířeji koncipovanou diskusi, věnovanou společnému dialogu nad klady a zápory kultury v Brně, která rozšiřuje portfolio řešených, v programu uvedených i neuvedených problémů.

Bylo zahájeno jednání, jehož cílem je změna dotačního systému Statutárního města Brna s vizí dosažení větší transparentnosti a zavedení nově postavených víceletých grantů.

Koordinační skupina však v žádném ohledu nemůže suplovat zodpovědný a korektní přístup volených zástupců Města Brna k cílům a strategickým rozhodnutím v oblasti kultury. Není k tomu povolána, nemá k tomu kredit, pravomoc, ani odpovědnost. Nemůže schvalovat žádné rozhodnutí, pouze ho navrhovat a připomínkovat.

Výhradně na straně vedení města je politická odpovědnost za klíčová rozhodnutí v otázkách nutné transformace zřizovaných institucí, správy a zřizování kultury ve Statutárním městě Brně. Nikoliv na straně Koordinační skupiny či snad zástupců “nezřizované scény”.

Zástupci „nezřizované scény“ mohou ze své pozice v koordinační skupině připomínkovat rozhodnutí zástupců města, mohou vyjadřovat hlasitý nesouhlas, nebo nabízet jinou intepretaci brněnského kulturního prostoru, což s plnou zodpovědností činí.

Často zmiňovaný argument, že Koordinační skupina je obsazena zástupci nezřizované scény a tím pádem je vyřešen problém komunikace s odbornou veřejností, je naprosto zavádějící. Domníváme se, že toto by mělo být pouze počátkem širšího diskusního fóra a nikoli ideálním stavem.

Jsme připraveni dále spolupracovat a pomáhat při vytváření a rozšiřování svobodného uměleckého prostoru nezatíženého ideologickým tlakem a politickou jednostranností, rozšiřovat a rozvíjet diskusi k otázkám kultury a umění, přímo souvisejících s rozvíjením demokratických principů naší společnosti, jakož i tradičního kulturního prostoru Statutárního města Brna.

V Brně dne 13. února 2013

Monika Šimková, Viktor Pantůček, Pavel Baďura

Celé prohlášení ke stažení ZDE.

Komentáře k tomuto prohlášení k přečtení ZDE.