Prohlášení Brna kulturního k Výzvě 2013

Prohlášení Brna kulturního k výzvě za odvolání

Ing. Bohuňovské, Ing. Michalíka a PhDr. Rusínkové

Brno kulturní vyjadřuje podporu iniciativě Výzva 2013, která poukazuje na chyby v oblasti kulturní politiky města Brna. Výzvu vítáme coby apel na odpovědné činitele města. Vnímáme, že výzva by neměla zůstat osamoceným a jednorázovým krokem. K prosazení změn je třeba soustředěný, důsledný postup a zapojení širokého spektra aktérů. Brno kulturní se snaží o zajištění dialogu, jak s veřejností formou organizace veřejných setkání formou WorldCafé, tak i na půdě městské Koordinační skupiny pro kulturní politiku. Budeme rádi, pokud se energii Výzvy 2013 podaří přenést na toto pole a využít ji k potřebným a obecně přijatelným změnám.