Koordinační skupina pro kulturu

Co je to Koordinační skupina ?

Koordinační skupina (dále Skupina) pro Program rozvoje kultury města Brna (dále Program) je platformou spolupráce organizací v oblasti kultury v Brně. Vznikla v rámci návrhové části tvorby  Programu rozvoje kultury města Brna a pravidelně zasedá od 14. června 2012.

Posláním Skupiny je vytvářet partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou sférou, podporovat a zajišťovat jejich dlouhodobě udržitelnou vzájemnou komunikaci a spolupráci a konkretizovat a rozvíjet Program.

Skupinu tvoří zástupci akademické sféry, statutárního města Brna, veřejnou správou nezřizovaných   i zřizovaných kulturních organizací působících v Brně.

Náplní činnosti je:

a) aktualizace, konkretizace a rozvíjení Programu,

b) vypracování akčních plánů Programu na určité období,

c) návrh změny v podpoře kulturních aktivit na území města formou dotací a zavedení víceletých grantů,

d) podíl na přípravě projektu zaměřeného na komunikaci s veřejností a podporu udržitelné spolupráce.

Poslání, složení, mechanismus fungování a náplň činnosti skupiny je definováno v Souhrnné zprávě Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (2012).

Tzv. městem nezřizované kulturní organizace zde zastupují Viktor Pantůček (odborný pracovník Ústavu hudební vědy FF MU, dramaturg festivalu Expozice nové hudby), Monika Šimková (v letech ředitelka Brněnského kulturního centra), Pavel Baďura (divadelní režisér a provozovatel kavárny Kunštátská Trojka). Byli zvoleni z šestnácti kandidátů veřejnou volbou 154 registrovaných voličů 22. května 2012 a jako všichni členové koordinační skupiny jmenováni náměstkyní primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní Janou Bohuňovskou (ODS).

Aktuální složení Skupiny je zveřejněno na stránkách města Brna.

Aktuality z Koordinační skupiny

Koordinační skupina připravila návrh nového systému podpory kulturních aktivit v městě Brně, který mj. obsahuje zavedení tzv. víceletých grantů a hodnocení žádostí bodováním odborné komise.

Dokumenty, zápisy a prezenční listiny z jednání Koordinační skupiny na stránkách města Brna.

Geneze Koordinační skupiny

Koordinační skupina (dále Skupina) pro Program rozvoje kultury města Brna  (dále Program) – jak název napovídá je – vznikla v rámci návrhové části Programem rozvoje kultury města Brna. Vznik této „platformy spolupráce“ byl podmínkou úspěšného ukončení tohoto projektu, realizovaného spolu s dalšími strategickými Rozvojových dokumentů Strategie pro Brno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2011-2012. Program byl vzat Radou města Brna na vědomí 19. 12. 2012. Skupina také vznikla v reakci na nespokojenost značné části kulturní obce i široké veřejnosti s výsledkem Programu i jako potřeba spolupráce a expertního přístupu ke strategickému plánování v kultuře.

Zástupci iniciativy Brno kulturní od února do dubna 2012 se jednali s náměstkyní pro oblast sociálně kulturní Janou Bohuňovskou (ODS), předsedou Komise Rady města Brna pro kulturu Stanislavem Michalíkem (ODS) a koordinátorem projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno Jakubem Rybářem o konkrétní podobě a definici poslání a náplně činnosti Skupiny. Z původně dohodnutého názvu Koordinační skupina pro kulturní politiku a příležitostného názvu Koordinační skupina pro kulturu byl veřejnou správou název upraven na Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna.

Skupina byla v neúplném počtu ustavena v červnu 2012. Zástupci iniciativy Brno kulturní měli dle ústní dohody s náměstkyní Bohuňovskou rovněž navrhnout zástupce akademické sféry a na tuto pozici navrhovali odbornou asistentku ESF MU Simonu Škarabelovou. Tato dohoda nebyla náměstkyní dodržena.

Během léta a podzimu 2012 měli jednotliví členové Skupiny předložit osobní analýzu příležitostí, rizik a silných a slabých stránek kultury v Brně. V rozporu s původním úkolem zástupci veřejné správy jako  „osobní analýzu“ předložili Program.  V lednu 2013 vznikla v rámci Skupiny Pracovní skupina pro grantový systém (Miroslav Balaštík, Monika Šimková, Pavel Baďura, Viktor Pantůček, Viera Rusinková). Také také vlivem aktivit protestní Výzvy 2013 začala pracovat na nové podobně systému podpory kulturních aktivit v městě Brně, který mj. obsahuje zavedení tzv. víceletých grantů a hodnocení žádostí bodováním odborné komise.

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA