Kandidátská listina a volby

Seznam kandidátů do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně

1. Pavel Baďura – provozovatel Kunštátské Trojky

2. Jakub Bezděk – provozovatel hudebního klubu Melodka

3. Kateřina Eichlerová – předsedkyně o.s. Kulturárium, produkční Divadla U stolu

4. Daniel Giač – programový dramaturg brněnského nezávislého kulturního prostoru [mju:z]

5. Přemysl Hnilička – publicista, knihovník

6. Tomáš Kadlec – ředitel Multikulturního centra Stadion

7. Boris Klepal – hudební publicista, grafický designer, operní kritik

8. Petr Jan Kryštof – STAHUJE KANDIDATURU

9. Petr Lukas – nájemce Letohrádku Mitrovských a provozovatel Baron Trenck Gallery

10. Klára Mišunová – produkční Tanec Praha o. s., absolventka DiFa JAMU

11. Viktor Pantůček – muzikolog, ÚHV FF MU

12. Lukáš Stara – provozovatel klubu Fléda

13. Jaroslava Šimáková – studentka managementu v kultuře, moderátorka na Radiu R

14. Monika Šimková – Noční motýl o.s., bývalá vedoucí BKC

15. Jan Špaček – muzikolog, ÚHV FF MU

16. Jiří Švéda – hudební manager, Agentura Art Brno, Stará pekárna

17. Milan Zelinka – Sdružení přátel folkloru v Brně, produkční BROLNu

Veřejné volby se uskuteční v úterý 22.5.2012 od 18.00 v sále kavárny Kunštátská Trojka. Tři kandidáti, kteří získají největší počet hlasů přítomných účastníků setkání, budou až do příštích komunálních voleb zastupovat nezřizovanou kulturní scénu v Koordinační skupině.

Princip volby

Každý z účastníků setkání bude mít jeden hlas. Po zápise obdrží volební kartu se jmény jednotlivých kandidátů. Po kandidátských řečech jednotlivých kandidátů (kandidátská řeč max. 2 minuty) proběhne samotná volba, kdy volič zatrhne jména maximálně třech kandidátů na volebním lístku a lístek vhodí do volební urny. Po ukončení hlasování budou lístky sečteny a 3 kandidáti s největším počtem hlasů budou zastupovat městem nezřizovanou kulturní scénu v Koordinační skupině.