Grantový systém

Přínosy změn v dotacích do kultury ve městě Brně

Zavedením tříletých grantů na celoroční činnost a konkrétní projekty se posílí přirozená konkurence žadatelů, vzrostou tak nároky na kvalitu předložených žádostí a zodpovědnost žadatelů. Na úkor rozvoje nejlepších se sníží počet oceněných žadatelů.  Rozčleněním žádostí do jednotlivých kategorií dle typu činnosti (např. hudba, audiovizuální tvorba) budou jasně vymezeny podporované oblasti a konkurence v rámci ní.  Zpřesní se také kritéria hodnocení žádostí, které budou posuzovány bodově tak, jak je to u grantových systémů např. v Plzni nebo v Praze. Nově upřesněné hodnotící kritéria umožní městu lépe určit, jaký typ kulturní produkce poptává a jaké cíle v oblasti podpory kultury má. Nárůst počtu odborníků ve výběrové komisi by měl zajistit obohacení dosavadního úřednického a politického způsobu rozhodování o odborné posouzení a tím o posílení transparentnosti rozhodovacího procesu.

Proč byl předchozí způsob rozdělování dotací nedostatečný?

  • Protože byl paušální. V podstatě každý žadatel dostal malou částku a objem peněz se rozdrobil.
  • Protože nebyla jasně daná hodnotící kritéria. Žádosti nebyly hodnoceny dle kategorií a bodů, jak je to běžné např. u udělování dotací MKČR nebo Hlavního města Prahy.
  • Nebyla garantována odbornost hodnocení. Žádosti posuzovali úředníci Odboru kultury MMB a politici bez doporučení hodnotící komise odborníků, jak je to obvyklé.
  • Protože neexistovali víceleté granty. Významné periodické akce či významní poskytovatelé kulturních služeb nemají stabilní podporu.
  • Protože nešlo proplácet honoráře a tím ohodnotit profesionalitu odvedené práce.
  • Protože nešlo v dostatečné míře prostředky použít na proplacení nákladů, i když tomu nic nebránilo.
  • Celkově byl systém netransparentní a neodborný, nešlo jím účinně a systematicky podporovat rozvoj kultury v Brně, nemotivoval nejkvalitnější žadatele k uměleckému růstu a vyšší profesionalitě.

Nová podoba dotací pro kulturu

-soubor ke stažení, pokud bude pdf, jinak text

Manuál k novému dotačnímu systému

-Napíše KS (brzy)

Aktuálně

Brno zaplatilo 4,3 miliónu korun za logo v titulcích

Městem podpořený film, který se bude natáčet ve vile Tugendhat, možná městu dobré jméno neudělá Koncem minulého roku schválilo Zastupitelstvo města Brna dotaci pro společnost IN Film Praha v hodnotě 4,3 miliónu korun. Tato individuální dotace má sloužit na podporu filmu Skleněný pokoj, který se bude na jaře natáčet ve vile Tugendhat a bude pojednávat, i […]

Brno kulturní podporuje Strategii kultury a kreativních odvětví

Brno kulturní se v lednu 2018 obrátilo na primátora, členky a členy Rady města Brna s žádostí o podporu a schválení Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, kterou považujeme za kvalitní strategický dokument participativně zpracovaný ve spolupráci se stovkami představitelů a představitelek brněnské kulturní veřejnosti, lidí z odborné veřejnosti i úředníků. Celé znění dopisu naleznete níže. Vážený […]

TZ: Vysvědčení Brna kulturního: Nejlepší je navýšení financí v kultuře, nejhorší netransparentnost v jejich rozdělování
Vysvedceni_page1

Brno kulturní vystavuje brněnské radnici už druhé vysvědčení. Vysvědčení Brna kulturního navazuje na předvolební Několikatero brněnské kultury a první vysvědčení z roku 2016 a reflektuje pokrok v dosažení cílů kulturní politiky. Průměr sedmi známek koalice je přesně 2 celé, stejně jako v minulém období. Nejlepší známky – tedy jedničky – získala za zapojení do evropského kulturního života, financování […]

Seminář: Změna kulturních sdružení na spolky (13. 4. 2016)
1478918_660114404027049_1774418050_n

Kdy: 13. 4. 2016, 17-19 hod. Kde: Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6 Cena semináře je 100 Kč a zaregistrovat se na něj můžete zde: http://goo.gl/forms/2uCEDnrQkQ Věděli jste, že se Vaše sdružení samo od sebe změnilo na spolek? Slyšeli jste o tom, že tomu musíte přizpůsobit svoje stanovy, a nevíte jak? Právě pro vás a všechny […]

Seminář: Crowdfunding - jak financovat kulturní projekty (6. 4. 2016)
934131_1068166149888537_3265141473075761250_n

Kdy: 6. 4. 2016, 16-18 hod. Kde: Kavárna Trojka, Dominikánská 9 Registrace zde:  http://goo.gl/forms/eJSbSClEjE Máte v hlavě nápad, na který potřebujete peníze, zajímají vás alternativní způsoby financování nebo si chce rozšířit fundraisingové portfólio. Jaké projekty se pro crowdfunding hodí a zda mířit na domácí platformy jako Hithit nebo ven na Kickstarter či Indiegogo. Řekneme si něco […]

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA