TZ: Peška s rasistickým projevem ředitelem Divadla Radost

AKTUALITA! (25. 5. 2015) Skupina brněnských teatrologů se v otevřeném dopise primátorovi vyjadřuje k některým aspektům kauzy kolem výběrového řízení na ředitele Divadla Radost. Odborníci upozorňují především na skutečnost, že v dosavadních diskuzích nebyla reflektována nedostatečnost koncepce, kterou předložil vítězný kandidát Vlastimil Peška. Celé vyjádření si můžete přečíst ZDE. Kontroverzní výběrové řízení na ředitele Divadla […]

TZ: Brno kulturní vyzývá politiky: Berte kulturu poctivě!

Koncepční dokument rozvoje kultury. Více peněz pro živou nezřizovanou kulturu. Postavení Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. Brno kulturní dnes představilo Několikatero brněnské kultury. K sedmi tezím, které vznikly z diskuze s kulturními představiteli v Brně, se budou politici přihlašovat podobně, jako tomu bylo v případě Rekonstrukce státu. Několikatero slouží pro lepší orientaci občanů […]

TZ: Rada města Brna jde opět vstříc klientelismu

Brno a kulturní dotace: Dva kroky před, jeden zpátky Rada města Brna jde opět vstříc klientelismu  Rada města Brna dnes, 16. července, schválila úpravu podmínek žádání o kulturní dotace v Brně. Kromě drobných změn, které povedou ke zpřehlednění a menší administrativní náročnosti systému, schválila ale také možnost podpořit magistrátem vybrané kulturní akce bez odborného hodnocení. To […]

TZ: Nový dotační systém obnažil dramatické podfinancování kultury

NOVÝ DOTAČNÍ SYTÉM OBNAŽIL DRAMATICKÉ PODFINANCOVÁNÍ KULTURY  Na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se uskutečnilo 15. dubna, byly schváleny letošní brněnské dotace pro kulturu. Podpořena byla přibližně třetina došlých žádostí. Mnoho kvalitních projektů však nebylo podpořeno buď vůbec, nebo dostaly jen část žádaných prostředků. To odhaluje podfinancovanost nezřizované kultury v Brně. „Pokud bychom dali žádanou částku […]

TZ: CHTĚL BYCH, ALE ….. NORMÁLNÍ NÁVRH PRIMÁTORA ONDERKY

Schránka02

Zastupitelé města Brna dnes během hlasování o výsledné podobě brněnského rozpočtu na rok 2014 rozhodli, že  5 mil. Kč původně určených na propagaci města Brna na festivalu Cinema Mundi bude přesunuto do položky rozpočtové rezervy. Primátor Onderka tak během dopoledního jednání sám sobě vymluvil svůj záměr z minulého týdne, kdy deklaroval, že chce, aby peníze […]

TZ: Fair play v kultuře

PF2014_new

Reagujeme na návrh městského rozpočtu na rok 2014, ve kterém Rada města Brna navrhuje přidělit částku pět milionů korun pro jediný projekt – Mezinárodní filmový festival Cinema Mundi, a to konkrétně v položce “Nákup ostatních služeb“ v rámci provozních výdajů Odboru kultury MMB. Zastupitelům a zastupitelkám města Brna předložíme text výzvy, kterou v současnosti podepisují osobnosti […]

TZ: Rovní a rovnější: Rok a půl připravovaný grantový systém hrozí blamáží

PF2014_new

Transparetnost nového dotačního systému v oblasti kultury je ohrožena. V rozpočtu města Brna na rok 2014 se položka Nákup ostatních služeb navýšila o 5 miliónů, které budou patřit filmovému festivalu Cinema Mundi. Ten v minulých letech získával finance na svůj provoz z řádného dotačního řízení. Pokud tuto položku v rozpočtu schválí Rada města Brna na svém dnešním zasedání a Zastupitelstvo […]

TZ: Zastupitelstvo města Brna schválilo změnu dotací pro kulturu

Image13

Zastupitelstvo města Brna dnes, 1. října 2013, na svém zasedání definitivně schválilo změnu dotačního systému pro oblast kultury. Brno kulturní se na změně podílelo především prostřednictvím zástupců a zástupkyně nezřizované kulturní scény v Koordinační skupině pro kulturu, kteří mají významný podíl na podobě návrhu. Nový systém kulturních grantů zavádí odborné hodnotící komise, možnost tříletých grantů, bodové posuzování žádostí […]

TZ: Změnu dotací pro kulturu provází kontroverze

Image12

Koordinační skupina dne 16. září projednala změnu pravidel poskytování dotací pro kulturu. Nová pravidla zavádí podstatné změny jako víceleté granty, proplácení mezd a honorářů a hodnotící komise. Na změně se podíleli odborníci, úředníci i politici za účasti veřejnosti. Nesouhlas politiků se složením hodnotící komise a obava ze ztráty vlivu ale vedly k měsíčnímu zdržení přijetí […]

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA