Brno volí kulturu 2022: Odpovědi Zelených a Žít Brno s podporou Idealistů

Jak se strany a uskupení kandidující do podzimních komunálních voleb staví ke kulturní politice Brna? Zde jsou odpovědi na otázky kulturní veřejnosti od uskupení Zelených a Žít Brno s podporou Idealistů:

1. Jaké investiční projekty v oblasti kultury jsou pro vás v nadcházejícím volebním období prioritní? Nedostavěné Janáčkovo kulturní centrum, stavba zcela nové Multifunkční arény, rekonstrukce budovy Káznice, chátrající Králikovo divadlo, projekt muzea Leoše Janáčka, rekonstrukce Arnoldovy vily. To je jen krátký výčet projektů, o kterých se mluví.

JKC (Janáčkovo kulturní centrum, pozn. Brna kulturního) a transformace vybraných souborů na profi tělesa

KC (Kreativní centrum, pozn. Brna kulturního) a Místo paměti. Za 4 roky se na projektu nic neudělalo. KC je klíčový projekt pro zázemí zkušeben a mnoha dalších provozů.

Dokončení Arnoldky (Arnoldovy vily, pozn. Brna kulturního) jako komunitního místa pro setkávání se zahradní kavárnou i zachováním komunitní sauny, kterou jsme pomohli zachránit Muzeum Leoše Janáčka. Za poslední 4 roky žádný posun.

Dokumentační centrum holocaustu

Kompletní zpřístupnění starobrněnského Mendelova kláštera

2. Upravili byste udělování dotací pro velké brněnské festivaly? Případně jak? Přes 36 milionů korun obdržely festivaly v letošním roce, byť neprošly jejich žádosti žádným transparentním a odborným hodnocením.

To číslo nesedí. Mimo programové dotace určitě tolik letos přiděleno nebylo, pokud v tom není Janáček. Může to být číslo za víceleté žádosti.

Odpověď v další otázce.

3. Je podle vás současný systém rozdělování dotací v oblasti kultury dostatečně transparentní a systémový? Navrhnete případně nějaké jeho změny?

V Brně je propracovaný systém hodnocení dotačních žádostí. Na jeho konci je politické rozhodnutí o každé žádosti. Pak je množství individuálních dotací, které hodnocením neprochází.

Dohromady s Jihomoravským krajem zřídíme Fond pro nezávislou kulturu. Brno a Jihomoravský kraj jsou kulturně zcela propojené, do Brna každý den míří zástupy kulturních návštěvníků z celého regionu, Brňáci zas vyjíždí za kulturou do Znojma, Boskovic, Slavkova, na Concentus Moraviae, na Horňácko a celý folklorní region. Má proto smysl řešit podporu nezávislé kultury dohromady, s velkým společným rozpočtem. Fond bude mít správní radu složenou z odborníků a zástupců samospráv a zaručí, že o podpoře kultury nebude rozhodovat pár politiků v radě, ale skutečně odborný orgán.

4. Dodržíte závazek 9 % běžných výdajů města pro kulturu? Z toho 10 % pro nezřizovanou kulturu?

Náklady energií rostou. Po covidovém období, kdy se kultura měla nadechnout, další rána. Stát prostřednictvím Ministerstva kultury omezuje dotace. Platy v oblasti kultury jsou jedny z nejnižších, oproti tomu náklady na bydlení rostou.

Ano. Dle Strategie kultury má být 10 % v roce 2025. Je potřeba to ale urychlit, zejména v souvislosti s přípravou JKC a nutností profesionalizovat i další hudební ansámbly, aby tam měl kdo hrát.

5. Jak se stavíte ke kandidatuře města Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028? Město podává k 1. září tohoto roku přihlášku do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. V případě vítězství městu titul přinese prestiž i náklady do rozpočtu na následující léta.

Brno musí být městem kultury každý rok a formální titul není pro to zásadní. Zvláště po odchodu MOTO GP je kultura to prakticky jediné, co může Brno světu nabídnout.

Mendel a starobrněnský klášter, Janáček, Korngold, Tugendhatka a další židovské vily, Kundera, Tučková, několik titulů UNESCO Měsíc autorského čtení, Moravský podzim, festival Janáček Brno, světový jazz, baroko, elektronika, Serial Killer… Seznam toho, co obstojí i ve světovém měřítku, je opravdu dlouhý.

Brno není již rozvojové město, ale musí být evropským leadrem v kulturních počinech, nezávislé na tom, jestli titul získá a nebo ne. To by byl jen bonus, ale strategie města se od toho nesmí odvíjet. Už jen pro to, že v roce 2028 je 100 let od výročí úmrtí Janáčka a Brno musí být v tomto roce hlavní město kultury bez ohledu na to, kdo formálně tento titul bude nosit.

6. Vyhlásíte očekávaná výběrová řízení na ředitele Národního divadla Brno, Filharmonie Brno a Turistického a informačního centra města Brna, jak je tomu zvykem každých 5 let v Brně?

Stalo se tradicí, že na pozice ředitelů/ředitelek kulturních příspěvkových organizací je každých 5 let vypsáno otevřené výběrové řízení. V posledním volebním se tak stalo u vedení Muzea města Brna a Knihovny Jiřího Mahena.

Národní divadlo – ano, po 10 letech je logické výběrové řízení vypsat, aby byl jasný silný mandát pro ředitele k přípravám 100. výročí úmrtí Leoše Janáčka, které jsou v roce 2028.

Filharmonie – až po dotažení výstavby JKC, což je projekt stávající ředitelky a nedává smysl během tohoto procesu přepřahat.

TIC (Turistické informační centrum, pozn. Brna kulturního) – 5 let uplynulo v roce 2020. Nerealizací výběrového řízení došlo automaticky k prodloužení mandátu o dalších 5 let, vzhledem k výsledkům paní ředitelky zcela po zásluze. Výběrové řízení bude na místě v roce 2024/5, po 10 letech ve funkci.

Ještě jste zapomněli na Městské divadlo a Dům umění, tam by měly proběhnout výběrová řízení také, v MD po dokončení některého z 5letých cyklů, aby byla potvrzena nebo změněna koncepce divadla, u DUmB po dokončení 10 let ve funkci, tedy příští rok.

Podle dobrých zásad řízení kulturních příspěvkových organizací má být výběrové řízení automaticky po 10 letech, v případě dobrých výsledků po 5 letech nikoliv, to je příliš krátká doba a tolik dobrých lidí v sektoru není.

7. Budete pokračovat ve vyhlašování architektonických a výtvarných soutěží?

V posledních letech proběhlo mnoho architektonických a výtvarných soutěží. Na některé se snesla kritika, např. pro jejich opakování.

Ano. Narozdíl od současného vedení kultury nebudeme ani jejich výsledky rozporovat a soutěže kvůli odlišnému „uměleckému“ názoru náměstků a radních opakovat. Kritika České komory architektů na adresu politického vedení kultury byla jednoznačná.

8. Jak chcete řešit vzniklou situaci, kdy značné množství budov v Brně ztratilo památkovou ochranu? Úřednickou chybou přišly desítky míst o památkovou ochranu. To mimo jiné znamená, že současná podoba města nemusí být zachována pro budoucí generace.

Apelem na to, aby MKČR (Ministerstvo kultury České republiky, pozn. Brna kulturního) tento problém, který způsobilo aktivně samo, vyřešilo rychle a účinně legislativní cestou. Ohrožení brněnských památek je fatální a ministerstvo nesmí strkat hlavu do písku a vymýšlet složité okliky, ale cenné památky ochránit.

9. Zahájíte přípravu tvorby nové Strategie kultury a kreativních odvětvích s výhledem do 2035? Počítáte, že během následujících měsíců zhodnotíte současný 1. Akční plán a připravíte druhý, jak Strategie předpokládá?

Akční plán se stal dokumentem do šuplíku. Ač byl kompletně připraven již v roce 2018, teprve v roce 2020 byl schválen. To je absurdní. Nyní je potřeba dokončit aspoň z větší části stávající Strategii, případně ji na základě objektivních vnějších důvodů revidovat a dokončit, pak má smysl chystat novou dlouhodobou. Cílem kulturní politika není tvorba dokumentů na papíru, ale realizace této politiky.

10. Kdo je vaším kandidátem/kandidátkou na post náměstka pro kulturu?

Jestli dosud nemáte takového člověka konkrétně vytipovaného, uveďte, prosím, jaké kvality a odborné nároky by měl splňovat.

Matěj Hollan