Brno volí kulturu 2022: Odpovědi Pirátů

Jak se strany a uskupení kandidující do podzimních komunálních voleb staví ke kulturní politice Brna? Zde jsou odpovědi na otázky kulturní veřejnosti od Pirátů.

1. Jaké investiční projekty v oblasti kultury jsou pro vás v nadcházejícím volebním období prioritní? Nedostavěné Janáčkovo kulturní centrum, stavba zcela nové Multifunkční arény, rekonstrukce budovy Káznice, chátrající Králikovo divadlo, projekt muzea Leoše Janáčka, rekonstrukce Arnoldovy vily. To je jen krátký výčet projektů, o kterých se mluví.

Určitě JKC (Janáčkovo kulturní centrum, pozn. Brna kulturního). Do nové a tak nákladné stavby jako je Multifunkční aréna se nepouštěla. Dále hoří rekonstrukce Káznice, projekt Muzea Leoše Janáčka (nejen kvůli výročí 100 let od úmrtí Janáčka, ale také kvůli aktuálnímu technickému stavu budovy a celkově nevyhovujícím podmínkám). Rekonstrukci Arnoldovy vily určitě také dokončit.

2. Upravili byste udělování dotací pro velké brněnské festivaly? Případně jak? Přes 36 milionů korun obdržely festivaly v letošním roce, byť neprošly jejich žádosti žádným transparentním a odborným hodnocením.

Ano, je potřeba ten proces učinit transparentním jako je tomu v ostatních oborech. Nabízí se cesta pro novou kategorii – festivaly, kde by dotace byla přidělována na základě hodnocení odborné komise.

3. Je podle vás současný systém rozdělování dotací v oblasti kultury dostatečně transparentní a systémový? Navrhnete případně nějaké jeho změny?

V Brně je propracovaný systém hodnocení dotačních žádostí. Na jeho konci je politické rozhodnutí o každé žádosti. Pak je množství individuálních dotací, které hodnocením neprochází.

Není dostatečně transparentní, je potřeba omezit počet individuálních dotací a tuto možnost dotačního titulu nechat opravdu jen jednorázovým a unikátním akcím, a ne festivalům, které se konají na pravidelné bázi.

4. Dodržíte závazek 9 % běžných výdajů města pro kulturu? Z toho 10 % pro nezřizovanou kulturu?

Náklady energií rostou. Po covidovém období, kdy se kultura měla nadechnout, další rána. Stát prostřednictvím Ministerstva kultury omezuje dotace. Platy v oblasti kultury jsou jedny z nejnižších, oproti tomu náklady na bydlení rostou.

Ano! Platy v kultuře jsou skutečně jedny z nejnižších.

5. Jak se stavíte ke kandidatuře města Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028? Město podává k 1. září tohoto roku přihlášku do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. V případě vítězství městu titul přinese prestiž i náklady do rozpočtu na následující léta.

Kandidaturu podporujeme, ale pokud náhodou nebudeme Evropským hlavním městem kultury, tak budeme v tomto roce evropským hlavním městem Janáčka a je potřeba se toho zhostit se ctí – Muzeum!

6. Vyhlásíte očekávaná výběrová řízení na ředitele Národního divadla Brno, Filharmonie Brno a Turistického a informačního centra města Brna, jak je tomu zvykem každých 5 let v Brně?

Stalo se tradicí, že na pozice ředitelů/ředitelek kulturních příspěvkových organizací je každých 5 let vypsáno otevřené výběrové řízení. V posledním volebním se tak stalo u vedení Muzea města Brna a Knihovny Jiřího Mahena.

Ano.

7. Budete pokračovat ve vyhlašování architektonických a výtvarných soutěží?

V posledních letech proběhlo mnoho architektonických a výtvarných soutěží. Na některé se snesla kritika, např. pro jejich opakování.

Ano, a je i potřeba jejich výsledky respektovat, pokud vyloženě nedojde k nějakým neočekávaným změnám v průběhu soutěže nebo realizace

8. Jak chcete řešit vzniklou situaci, kdy značné množství budov v Brně ztratilo památkovou ochranu? Úřednickou chybou přišly desítky míst o památkovou ochranu. To mimo jiné znamená, že současná podoba města nemusí být zachována pro budoucí generace.

Je potřeba tlačit na Ministerstvo kultury, aby ten proces proběhl co nejrychleji, abychom už nepřišli o žádné vily typu Hlinky ad.

9. Zahájíte přípravu tvorby nové Strategie kultury a kreativních odvětvích s výhledem do 2035? Počítáte, že během následujících měsíců zhodnotíte současný 1. Akční plán a připravíte druhý, jak Strategie předpokládá?

Ano a ano.

10. Kdo je vaším kandidátem/kandidátkou na post náměstka pro kulturu?

Jestli dosud nemáte takového člověka konkrétně vytipovaného, uveďte, prosím, jaké kvality a odborné nároky by měl splňovat.

Náměstek – leader kandidátky Marek Lahoda.