Brno volí kulturu 2022: Odpovědi KDU-ČSL a STAN

Jak se strany a uskupení kandidující do podzimních komunálních voleb staví ke kulturní politice Brna? Zde jsou odpovědi na otázky kulturní veřejnosti od koalice KDU-ČSL a STAN.

1. Jaké investiční projekty v oblasti kultury jsou pro vás v nadcházejícím volebním období prioritní? Nedostavěné Janáčkovo kulturní centrum, stavba zcela nové Multifunkční arény, rekonstrukce budovy Káznice, chátrající Králikovo divadlo, projekt muzea Leoše Janáčka, rekonstrukce Arnoldovy vily. To je jen krátký výčet projektů, o kterých se mluví.

Rekonstrukce Arnoldovy vily je v plném proudu a byla by velká chyba, kdyby se tahle stavba zastavila, proto má naši jednoznačnou podporu. Janáčkovo kulturní centrum je projekt, na který se tu čeká přes dvacet let, má světový význam a naši jasnou podporu. Co se týče multifunkční haly je důležité, aby stát přispěl mnohem více než slibovaných 300 milionů korun, musí jít také o stavbu, pro kterou se sežene provozovatel. Postupně se musí pracovat na všech projektech, ale nečeká nás lehká doba, proto je důležité snažit se u všech projektů získat co možná největší podporu z dotací.

2. Upravili byste udělování dotací pro velké brněnské festivaly? Případně jak? Přes 36 milionů korun obdržely festivaly v letošním roce, byť neprošly jejich žádosti žádným transparentním a odborným hodnocením.

Podporujeme transparentní dotační tituly u těch oblastí, které lze porovnávat, například hudební festivaly. Není ale možné, aby po dotačním řízení byla snaha jednotlivých subjektů získat ještě individuální podporu z města nebo z městských firem.

3. Je podle vás současný systém rozdělování dotací v oblasti kultury dostatečně transparentní a systémový? Navrhnete případně nějaké jeho změny?

V Brně je propracovaný systém hodnocení dotačních žádostí. Na jeho konci je politické rozhodnutí o každé žádosti. Pak je množství individuálních dotací, které hodnocením neprochází.

Chceme vytvořit transparentní pravidla financování a zavést je do praxe. Důležité je víceleté financování klíčových kulturních aktivit a zachování úspěšných kulturních projektů. Zásadní změny dělat nechceme, ale chceme, aby byl vytvořen systém hodnotitelů tak, aby nedocházelo ke střetu zájmu. Zároveň by si město měli vytyčit ty kulturní akce, které jsou pro něj prioritní a uzavřít pro ně dlouhodobé smlouvy.

4. Dodržíte závazek 9 % běžných výdajů města pro kulturu? Z toho 10 % pro nezřizovanou kulturu?

Náklady energií rostou. Po covidovém období, kdy se kultura měla nadechnout, další rána. Stát prostřednictvím Ministerstva kultury omezuje dotace. Platy v oblasti kultury jsou jedny z nejnižších, oproti tomu náklady na bydlení rostou.

Ano, provozní náklady do kultury se budou muset navýšit v kontextu vyšších daňových příjmu města.

5. Jak se stavíte ke kandidatuře města Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028? Město podává k 1. září tohoto roku přihlášku do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. V případě vítězství městu titul přinese prestiž i náklady do rozpočtu na následující léta.

Kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury podporujeme. Podpoříme i všechny akce, které pomůžou Brnu tento titul vyhrát. Důležitá je ale také finanční participace státu.

6. Vyhlásíte očekávaná výběrová řízení na ředitele Národního divadla Brno, Filharmonie Brno a Turistického a informačního centra města Brna, jak je tomu zvykem každých 5 let v Brně?

Stalo se tradicí, že na pozice ředitelů/ředitelek kulturních příspěvkových organizací je každých 5 let vypsáno otevřené výběrové řízení. V posledním volebním se tak stalo u vedení Muzea města Brna a Knihovny Jiřího Mahena.

Určitě ano. Je to mechanismus, který je správný. Přihlásit se mohou i stávající ředitelé a musí představit koncepci na další provoz své instituce, která bude ze všech uchazečů nejlepší.

7. Budete pokračovat ve vyhlašování architektonických a výtvarných soutěží?

V posledních letech proběhlo mnoho architektonických a výtvarných soutěží. Na některé se snesla kritika, např. pro jejich opakování.

Určitě. Hned po volbách, pokud na to budeme mít dostatečnou podporu chceme zadat architektonickou soutěž na podobu přednádražního prostoru, kde bude podmínkou vznik pěší zóny a vysázení nové zeleně. Opakování některých soutěží je podle mě chyba. Porota by měla být vybírána tak, aby dokázala obhájit svůj výběr před vedením města i veřejností.

8. Jak chcete řešit vzniklou situaci, kdy značné množství budov v Brně ztratilo památkovou ochranu? Úřednickou chybou přišly desítky míst o památkovou ochranu. To mimo jiné znamená, že současná podoba města nemusí být zachována pro budoucí generace.

V tomto jsme velmi aktivní. Jsme v kontaktu s Ministerstvem kultury a požadujeme vypsání památkových zón v co nejširší možné variantě.

9. Zahájíte přípravu tvorby nové Strategie kultury a kreativních odvětvích s výhledem do 2035? Počítáte, že během následujících měsíců zhodnotíte současný 1. Akční plán a připravíte druhý, jak Strategie předpokládá?

Ano.

10. Kdo je vaším kandidátem/kandidátkou na post náměstka pro kulturu?

Jestli dosud nemáte takového člověka konkrétně vytipovaného, uveďte, prosím, jaké kvality a odborné nároky by měl splňovat.

Garantkou pro oblast kultury v naší koalici je paní poslankyně Petra Quittová, vzhledem k její vytíženosti ve Sněmovně nepředpokládáme, že by obsadila uvolněnou pozici. Konkrétní jméno bude záviset na rozdělení kompetencí v rámci případné nové Rady.