4. 5. 2012 Brno kulturní: Follow Fénix Fléda

Follow Fénix Fléda

Proč neschválit likvidační vyhlášku omezující hlučnost v Králově Poli

Brno kulturní spouští projekt Follow Fénix Fléda. Jde o sérii happeningů na podporu klubu Fléda. Cílem projektu je podpořit aktivity vedoucí k neschválení vyhlášky na omezení provozu klubu po 22. hodině večerní. Zavedení vyhlášky totiž neřeší problém s hlučností, ale fakticky způsobí zánik významného hudebního klubu. Není jasné, co vlastně královopolští radní chtějí – chtějí klub zlikvidovat nebo chtějí, aby fungoval a nerušil okolní obyvatelstvo?

Rozhodnout má Rada města Brna, resp. Zastupitelstvo města Brna. Mají ovšem radní informace z obou stran? Budou k jednání přizváni provozovatelé klubu? Kdy se má o vyhlášce jednat? To vše jsou otazníky, na které neznáme odpovědi.

Proto realizujeme projekt F – F – F. Chceme upozornit na širší kontext, význam klubu a porovnání s obdobnými zařízeními v České republice. Obrovský celorepublikový ohlas petice na záchranu Flédy svědčí o mnohém. Právě proto jsme zvolili jako motiv projektu bájného ptáka Fénixe, který vždy znovu povstane z popela. Je to symbol nezdolnosti, který má poukázat na dlouhodobou udržitelnost a potenciál Flédy – klubu, který do Brna láká statisíce návštěvníků a který dlouhodobě funguje bez podpory brněnského magistrátu.

V pondělí v dopoledních hodinách předáme radním ptáka Fénixe s výzvou k prostudování  argumentů, proč vyhlášku neschválit. Přesnější informace o akci a jejím průběhu přineseme v nedělní tiskové zprávě.

Brno kulturní je podporováno Nadací Auxilia a Fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA