21. 3. 2012 Brno kulturní: World Café: nový způsob dialogu

Iniciativa Brno kulturní pořádala v pondělí 19. března ve spolupráci s JAMU diskuzní večer World Café. Zúčastnilo se ho asi 60 lidí z různých institucí a oborů napříč kulturním spektrem. Akce tak odstartovala sérii plánovaných setkání v rámci kulturní scény, na kterých se mohou sejít zástupci příspěvkových organizací města, tzv. nezávislé i komerční scény, s úředníky odboru kultury či s politickou reprezentací města. Do Domu umění města Brna, které na akci prostory poskytlo, dorazil mj. i předseda Komise Rady města Brna pro kulturu Stanislav Michalík.Forma World Café se ukázala jako nosná a efektivní. Diskutující se u stolků střídali a měli tak možnost potkat se se všemi a dozvědět se také o problémech a potřebách svých kolegů z jiných oborů. Účastníci pojmenovali systémové nedostatky ve finančním plánování a řízení města: „Město na jednu stranu dotuje provoz našeho prostoru, na druhou mu ale zpátky platíme za pronájem,“ vysvětlila Kristýna Malíková, zaměstnankyně sálu Břetislava Bakaly. Shoda panovala především v chybějící politické vůli ke změnám: „Politici častou tápou a neřeší, že by tápat nemuseli a mohli si nechat poradit,“ uvedla Bára Antonová z Domu umění města Brna.

Hosté World Café rovněž projevili vůli scházet se i nadále a spolupracovat: „Zbavme se přehrady z písku, kterou proti sobě stavíme. Je čas dělat společné akce,“ apeloval při závěrečném shrnutí Pierre Nadaud, choreograf-režisér a pedagog JAMU.

Zdeňka Vlachovská z Divadla Barka zase zdůraznila, že je potřeba utvořit strukturu Brno kulturní tak, aby byla iniciativa jasně uchopitelná i pro lidi z MMB a aby pochopili, že nejde jen o nezávislá divadla, která chtějí více peněz.

Odpoledne před World Café proběhlo jednání zástupců Brna kulturní s náměstkyní Bohuňovskou. Dle jejích slov nehodlá město zasahovat do návrhové části Programu rozvoje kultury (PRK) a měnit tři prioritní osy rozvoje (1. Infrastruktura a financování; 2. Propagace, marketing a spolupráce; 3. Cestovní ruch a kulturní destinace), protože to považuje za výraz své vize.

Nicméně Brno kulturní považuje současnou návrhovou část za špatnou a neodborně zpracovanou, a proto se odmítá podílet na jejím rozvoji. „Nedošli jsme zatím ke shodě na formě dalšího dialogu. Dále budeme jednat v pátek,“ dodává za Iniciativu P. J. Kryštof.

V této souvislosti náměstkyně Bohuňovská rovněž avizovala, že dne 27. března v 17.30 proběhne v jednací síni radnice MČ Brno – střed na Dominikánské ulici veřejné projednání připomínek PRK.

Výstupy z World Café poslouží jako podklady pro další jednání s náměstkyní Bohuňovskou. Zveřejníme je na našem webu do konce tohoto týdne.